Všeobecné informácie

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVIII. ročník

Termín:

25. – 26. október 2024

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream mudr.online

Pod záštitou:

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Poplatky:

Predplatiteľ časopisu Neurológia pre prax:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 120 €
 • registrácia na mieste 25. – 26. 10. 2024 – 140 €
 • účasť online – 50 €

Poplatky ostatní – lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 150 €
 • registrácia na mieste 25. – 26. 10. 2024 – 180 €
 • účasť online – 60 €

Poplatky zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka:

 • Prezenčná účasť – 180 €
 • účasť online – 0 €

Sprevádzajúca osoba200 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 31. júla 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Program

Hlavné témy:

 • Bolesti hlavy
 • Cievne mozgové príhody
 • Demencie
 • Detská neurológia
 • Epilepsia
 • Extrapyramídové ochorenia
 • Neuromuskulárne ochorenia
 • Ochorenia periférneho nervového systému
 • Sclerosis multiplex
 • Vertebrogénne ochorenia
Live stream

Live stream podujatia Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XVIII. ročník môžete po registrácii a úhrade poplatku sledovať na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/sympozium-praktickej-neurologie-neurologia-pre-prax-xviii-rocnik

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Koordinátorka podujatia:

Mgr. art. Danka Svetlikova, +421 903 560 060, svetlikova@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Mag. Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.