Všeobecné informácie

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2023

Termín:

26. apríl 2023

Miesto:

Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
  • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
  • Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella pri Detskej klinike LF UK a NÚDCH Bratislava
  • European Reference Networks – RITA
  • The J-project, ECE IPI Center
  • Slovenská imunologická spoločnosť
  • Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou – Imunodeficit.sk
Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Poplatky:
  • prezenčná účasť – 20 €
  • účasť ONLINE – 15 €
  • zástupca spoločnosti prezenčná účasť, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 35 €
  • zástupca spoločnosti ONLINE, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 5 kreditov CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2023 si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/sympozium-o-primarnych-imunodeficienciach-2023.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Ubytovanie prostredníctvom organizátora už bolo uzatvorené.

Informácie o aktuálnych kapacitách a cenách Vám poskytne hotel, ktorý prosím kontaktujte na: rezervacia@hotelsaffron.sk.

Parkovanie

Pre účastníkov kongresu je zabezpečené bezplatné parkovanie na hotelovom parkovisku, využívajte aj podzemnú garáž.

MHD: zastávka Blumentál – linky 3, 7, 9, 31, 39, 94, n55

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili