Všeobecné informácie

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2022

Termín:

26. apríl 2022

Forma:

ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
 • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS
 • Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella pri DK LF UK a NÚDCH Bratislava
 • The J-project, ECE IPI Center
 • Slovenská imunologická spoločnosť
Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Poplatky:
 • online – 15 €

 • zástupca spoločnosti (partner podujatia) online – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj prístup k záznamom prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 5 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2022 si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/sympozium-o-primarnych-imunodeficienciach-2022.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Sympózium o primárnych imuodeficienciách 2022 (Symposium on primary immunodeficiencies 2022)

Súčasný stav diagnostiky a klinickej starostlivosti o pacientov s primárnou imunodeficienciou

Utorok 26. apríl 2022 (Tuesday)

ONLINE live stream

14.00 Privítanie (Welcome)

14.10 – 15.30 Časť 1 (Part 1)

 • Čižnár P. (Bratislava): Primárne imunodeficiencie z pohľadu medzinárodnej spolupráce JMCN
 • Šedivá A. (Praha): When is allergy a PID and when is it just allergy? (20 min)
 • Avčin T. (Ljubljana): Autoimmunity and autoinflammation manifestations (20 min)
 • Freiberger T. (Brno): Genetická diagnostika imunodeficiencií (20 min)

15.35 – 17.05 Časť 2 (Part 2)

 • Hrubiško M. (Bratislava): Vzťah onkologických chorôb a imunodeficiencií s aspektom na lymfoproliferáciu (20 min)
 • Jeseňák M., Bobčáková A., Kapustová O., Petrovičová O., Bánovčin P. (Martin): Funkčné poruchy fagocytózy – súčasný pohľad na manažment chronickej granulomatózy (20 min)
 • Raffáč Š., Gabzdilová J. (Košice): IgA deficit a autoimunitné choroby (20 min)
 • Dobšinská V., Horáková J., Švec P. (Bratislava): Dospelý pacient s IBD a vrodenou imunodeficienciou: TKB ako možnosť kuratívnej liečby (15 min)
 • Nabová B., Čižnár P. (Bratislava): Protilátková a bunková odpoveď u PID pacientov s COVID (15 min)

17.10 – 18.50 Časť 3 (Part 3)

 • Mydlová Z. (Banská Bystrica): Novorodenecký skríning imunodeficiencií (15 min)
 • Hulínková I., Melicharová J., Kuková Z., Čižnár P. (Bratislava): TREC v diagnostike porúch bunkovej imunity (15 min)
 • Čižnár P. (Bratislava): Diagnostika protilátkovej imunodeficiencie – algoritmus (15 min)
 • Markocsy A., Cisárik F., Jeseňák M. (Žilina, Martin): Diagnostika mikrodelečných syndrómov (15 min)
 • Skalická K. (Bratislava): CRISPR-CAS9, technológia genetických nožníc (15 min)
 • Sýkora T. (Bratislava): Metódy bunkovej manipulácie a nové možnosti bunkovej liečby (15 min)
 • Bodor G. (Imunodeficit.sk): Pacientska organizácia pre primárne imunodeficiencie (10 min)

18.50 – 19.10 Diskusia a ukončenie (Final conclusions)

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Partneri