Všeobecné informácie
Online

Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2021

Termín:

28. apríl 2021

Forma:

ONLINE – live stream

Pod záštitou:
  • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
  • Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella pri DK LF UK a NÚDCH Bratislava
  • The J-project, ECE IPI Center
  • Slovenská imunologická spoločnosť
Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program
Na stiahnutie

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte: Program Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2021

On - line

Streda 28. apríl 2021/Wednesday 28 April, 2021

15.00 Úvod/ Introduction – Čižnár P.

15.15 – 16.45 Blok č. 1/ Part 1

15.15 – 15.35 Bernatowska E.: BCG-Associated Complications in Primary Immunodeficiency Patients –
Thirty-Nine Years of Experience in the Department of Immunology, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw
15.35 – 15.55 Förster-Waldl E., Pummer L.: Immunodeficiency phenotype in syndromic diseases
15.55 – 16.15 Volokha A.: IPEX syndrome in Ukraine
16.15 – 16.35 Krivan G.: Current situation of genetic diagnosis in PID in Hungary
16.35 – 16.45 Diskusia
16.45 – 17.05 Keynote – Šedivá A.: COVID u pacientov s PID (COVID complications in PID patients)
17.05 – 17.10 Diskusia

17.10 – 18.40 Blok č. 2/ Part 2

17.10 – 17.30 Hrubiško M.: Sledovanie stavu bunkovej imunity pacienta po prekonaní ochorenia COVID-19
Prednáška podporená spoločnosťou Ewopharma
17.30 – 17.50 Jeseňák M., Bobčáková A., Kapustová O., Petrovičová O., Bánovčin P.: Skúsenosti so zriedkavými primárnymi komplementopatiami
17.50 – 18.10 Ostro R.: EBV asociované PID – XLP syndrómy
18.10 – 18.30 Čižnár P., Hulínková I., Melicharová J., Kuková Z.: Primárne imunodeficity s atopickým fenotypom
18.30 – 18.40 Diskusia

18.40 – 20.15 Blok č. 3/ Part 3

18.40 – 18.55 Čižnár P.: Substitučná liečba imunoglobulínmi a darcovstvo plazmy
18.55 – 19.00 Imunodeficit – Pacientska organizácia pre primárne imunodeficiencie
19.00 – 20.15 Nadácia JMF – film/ story

20.15 Záver/ Final conclusions

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať