Všeobecné informácie
NA TOTO PODUJATIE UŽ NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ, KAPACITA ÚČASTNÍKOV JE NAPLNENÁ.

State of Art v onkológii, 1. ročník

Termín:

26. – 28. apríl 2024

Miesto:

Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec https://www.tmrhotels.com/grandhotel-stary-smokovec/sk/

Pod záštitou:

Slovenská onkologická spoločnosť

Odborný garant:

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Poplatky:
  • lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník
    • skoršia registrácia do 25. 4. 2024 – 60 €
    • registrácia na mieste – 90 €
  • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 180 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 13 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri