Pozvánka

Slovenský a český XVI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

Všeobecné informácie
Termín:

27. – 28. apríl 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava https://www.hotelsaffron.sk/

Pod záštitou:
  • Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
  • Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce
Odborný garant:

MUDr. František Cibulčík, CSc. - predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia

Poplatky:
  • lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník (aktívny, pasívny účastník)
    • skoršia registrácia do 31. 3. 2023 – 90 €
    • registrácia po 31. 3. 2023 – 110 €
  • zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 144 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 11 kreditov CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Ubytovanie prostredníctvom organizátora už bolo uzatvorené.

Informácie o aktuálnych kapacitách a cenách Vám poskytne hotel, ktorý prosím kontaktujte na: rezervacia@hotelsaffron.sk.

Parkovanie

Pre účastníkov kongresu je zabezpečené bezplatné parkovanie na hotelovom parkovisku, využívajte aj podzemnú garáž.

V prípade naplnenia týchto kapacít, môžete bezplatne využiť tiež parkovisko Propark na Školskej ulici (po ľavej strane príjazdovej cesty k hotelu Saffron).

MHD: zastávka Blumentál – linky 3, 7, 9, 31, 39, 94, n55

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri