Všeobecné informácie
Online

Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej a českej sekcie pre neuromuskulárne ochorenia.

Termín konania:

29. – 30. apríl 2021

Forma:

ONLINE – live stream

Pod záštitou:
 • Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

 • Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce

 • Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava

 • Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava

Hlavný odborný garant:

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Záznam podujatia

Záznam prednášok podujatia Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/slovensky-a-cesky-xiv-neuromuskularny-kongres.

Zborník abstraktov
Zborník abstraktov na stiahnutie
Program
Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

ŠTVRTOK 29. apríl 2021

14.30 – 19.00

P. Špalek, S. Voháňka (Bratislava, Brno): 30. výročie založenia České neuromuskulární sekce a 30. výročie založenia Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia SNeS

I. HEREDITÁRNE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

 1. E. Vlčková, J. Bednařík, S. Voháňka (Brno): Současné možnosti laboratorní diagnostiky dědičných neuromuskulárních onemocnění (20 + 5 min)
 2. J. Chandoga, K. Lexová Kolejáková, M. Repiský (Bratislava): Hereditárne polyneuropatie – výskyt patogénnych variantov génov a ich identifikácia (20 + 5 min)
 3. J. Zídková, L. Fajkusová (Brno): Pletencové svalové dystrofie (20 + 5 min) Vybrané klinické a laboratórne aspekty neuromuskulárnych ochorení

Satelitné sympózium Sanofi Genzyme

 1. S. Voháňka (Brno): Deformity páteře a neuromuskulární choroby (25 + 5 min)
 2. P. Špalek (Bratislava): HyperCKémia – permanentná diagnostická výzva (25 + 5 min)

 

 1. R. Mazanec, D. Baumgartner, L. Mensová, V. Potočková (Praha): Hereditární neuropatie Charcot-Marie-Tooth – update 2021 (20 + 5 min)
 2. J. Haberlová (Praha): Spinální svalová atrofie – aktuální situace a vyhlídky do budoucna (20 + 5 min)
  Prednáška podporená spoločnosťou Biogen
 3. P. Špalek, J. Chandoga, I. Martinka (Bratislava): Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou hereditárnej amyloidnej transtyretínovej polyneuropatie (20 + 5 min)
  Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
 4. I. Martinka, R. Petrovič, P. Špalek (Bratislava): RNAi technológie a nové možnosti liečby hereditárnej amyloidnej transtyretínovej polyneuropatie (20 + 5 min)
  Prednáška podporená spoločnosťou Alnylam
 5. A. Mócová, P. Špalek, Ľ. Kádaši, J. Radvánszky (Bratislava): Prehľad základných štatistík molekulárno-genetickej diagnostiky myotonických dystrofií v SR – alebo o čom hovoria údaje z posledných 30 rokov? (20 + 5 min)
 6. F. Cibulčík, K. Lexová Kolejáková, H. Zelinková, I. Martinka, P. Špalek (Bratislava): Kennedyho spinobulbárna atrofia (20 + 5 min)
PIATOK 30. apríl 2021

14.30 – 19.00

II. AUTOIMUNITNÉ NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA

 1. J. Bednařík (Brno): Autoimunitní nervosvalová onemocnění v éře pandemie COVID-19 (20 min + 5 min)
 2. P. Špalek, I. Martinka, A. Hergottová (Bratislava): Akútne polyradikuloneuritídy GBS – kauzálna asociácia alebo koincidencia s COVID-19 (20 + 5 min)
 3. E. Ehler, I. Štětkárová (Pardubice, Praha): Akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida (AIDP) po očkování proti COVID-19 (10 + 2 min)
 4. I. Martinka, V. Otrubová, M. Sosková, M. Turčanová Koprušáková, L. Gurčík, V. Serdahely, E. Daňková, R. Junas, L. Josayová, E. Kahancová, J. Kochanová, E. Šagátová, Z. Števková, M. Brázdik, J. Kothaj, V. Holecová, J. Jurášková, H. Jakubíková a P. Špalek (Bratislava, Martin, Levoča, Skalica, Prešov, Žiar nad Hronom, Košice, Trenčín, Dolný Kubín, Trnava, Bojnice, Banská Bystrica, Čadca): Myasténia gravis a COVID-19 v SR (20 min + 5 min)
 5. P. Špalek, I. Martinka, Š. Kečkéš (Bratislava): MuSK pozitívna myasténia gravis v SR – imunopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a výsledky liečby (20 + 5 min)
 6. S. Voháňka (Brno): Nové cesty v léčbě refrakterní myastenie (20 + 5 min)
 7. E. Kurča, M. Turčanová Koprušáková (Martin): Senzitívne a autonómne ganglionopatie (20 + 5 min)
 8. L. Gurčík (Levoča): Neuropatie asociované s vaskulitídami vo svetle novších poznatkov (20 + 5 min)
 9. P. Juhos, M. Janík, M. Lučenič, D. Šiška, P. Lauček (Bratislava): Miniinvazívna liečba patológie týmusu – naše 10-ročné skúsenosti (12 + 3 min)

III. KAZUISTIKY

 1. M. Turčanová Koprušáková, E. Kantorová, J. Michalík, E. Kurča (Martin): Subakútna senzitívne motorická demyelinizačná polyneuropatia, relabujúca optická neuritída a fokálna encefalitída ako paraneoplastický prejav germinálneho tumoru testis – kazuistika (10 + 2 min)
 2. B. Renczésová, P. Jungová, P. Špalek, A. Hlavatá (Bratislava): Spinálna muskulárna amyotrofia ako neobvyklá manifestácia adultnej formy Tay-Sachsovej choroby – GM2 gangliozidózy (10 + 2 min)
 3. I. Martinka, J. Radvánszký, P. Jungová, P. Špalek (Bratislava): Kombinácia myotonickej dystrofie typu MD1 a MD2 u jedného pacienta (10 + 2 min)
 4. A. Hlucháňová, E. Hanáčková, J. Chandoga, P. Špalek (Bratislava, Komárno):Hereditárne neuropatie s náchylnosťou na tlakové parézy (10 + 2 min)
 5. P. Špalek, S. Mattošová, M. Bali-Hudák, I. Martinka (Bratislava, Košice): Porucha bráničného dýchania ako prvomanifestácia adultnej formy Pompeho choroby (10 + 2 min)
  Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme
 6. J. Veverka, M. Satko, P. Špalek (Bratislava): Akútna polymyozitída komplikovaná iatrogénne svalovými abscesovými kolekciami (10 + 2 min)

19.00 ZÁVER PODUJATIA P. Špalek, S. Voháňka

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať