Všeobecné informácie

Simanov 21. deň detskej chirurgie

Termín:

13. december 2024

Miesto:

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Organizátor:
  • Klinika detskej chirurgie LF UK a Oddelenie detskej neurochirurgie (Neurocentrum)
  • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
  • Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie
  • DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Odborní garanti:
  • doc. MUDr. Jozef Babala PhD. – prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH
  • doc. MUDr. František Horn, PhD. – Neurocentrum NÚDCH
Poplatky:

bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 30. septembra 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
Tel. +421 2 5413 1365
www.solen.sk

Kontakty

Kordinátorka podujatia:
Ing. Jana Zrubcová, +421 910 415 101, zrubcova@solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Mgr. Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:
Mag. Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.