Všeobecné informácie

Simanov 20. deň detskej chirurgie

Termín:

15. december 2023

Miesto:

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Organizátor:
  • Slovenská lekárska komora
Spoluorganizátori:
  • Klinika detskej chirurgie LF UK a Oddelenie detskej neurochirurgie (Neurocentrum)
  • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
  • Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie
  • DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Odborní garanti:
  • doc. MUDr. Jozef Babala PhD. – prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH
  • doc. MUDr. František Horn, PhD. – Neurocentrum NÚDCH
Poplatky:

bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 6 kreditov CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Zborník abstraktov z prednášok si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte pdf:

Zborník abstraktov - na stiahnutie

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri