Všeobecné informácie

Simanov 20. deň detskej chirurgie

Termín:

15. december 2023

Miesto:

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Organizátor:
 • Slovenská lekárska komora
Spoluorganizátori:
 • Klinika detskej chirurgie LF UK a Oddelenie detskej neurochirurgie (Neurocentrum)
 • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
 • Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie
 • DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Odborní garanti:
 • doc. MUDr. Jozef Babala PhD. – prednosta Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH
 • doc. MUDr. František Horn, PhD. – Neurocentrum NÚDCH
Poplatky:

bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • Neurochirurgia
 • Traumatológia
 • Urológia
 • Prvé oddelené siamske dvojičky na Slovensku – ako sa im dnes darí
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri