Všeobecné informácie

Psychiatria pre prax, 9. ročník

Termín:

22. – 24. november 2024

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream mudr.online

Pod záštitou:

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Odborný garant:

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Poplatky:

člen SPsS SLS, predplatiteľ časopisu Psychiatria pre prax:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 120 €
  • registrácia na mieste 22. – 24. 11. 2024 – 140 €
  • účasť online – 50 €

ostatní – lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 150 €
  • na mieste 22. – 24. 11. 2024 – 180 €
  • účasť online – 60 €

zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka:

  • prezenčná účasť – 180 €
  • účasť online – 0 €

Sprevádzajúca osoba200 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo posteru. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 30. septembra 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Live stream

Live stream podujatia Sympózium o primárnych imunodeficienciách 2024 môžete po registrácii a úhrade poplatku sledovať na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/psychiatria-pre-prax

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Koordinátorka podujatia:

Ing. Jana Zrubcová, +421 910 415 101, zrubcova@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.