Všeobecné informácie

Psychiatria pre prax, 7. ročník

Termín:

20. – 21. máj 2022

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Odborný garant:

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Poplatky:

Poplatky člen SPsS SLS:

 • vopred – 50 €
 • na mieste 20. – 21. 5. 2022 – 70 €
 • online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky ostatní:

 • vopred – 80 €
 • na mieste 20. – 21. 5. 2022 – 100 €
 • online – 2-dňový prístup – 30 €
 • zástupca spoločnosti online – 2-dňový prístup – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem 2-dňového online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 10 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia Psychiatria pre prax, 7. ročník si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/psychiatria-pre-prax-7-rocnik.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Odborný program

PIATOK 20. MÁJ 2022

13.00 Registrácia

13.45 Otvorenie podujatia

14.00 – 15.00 Antipsychotiká, ich kombinácie a nežiaduce účinky

Predsedníctvo: Vančová Z.

 • Nemček A. Racionálne kombinácie antipsychotík v terapii schizofrénie (30‘)
 • Virčík M. Môžu antipsychotiká vyvolať psychózu? (20‘)

Diskusia (10‘)

15.00 – 16.10 Psychofarmakológia a jej somatické presahy

Predsedníctvo: Uhrin J.

 • Dragašek J., Vančová Z., Michaláková S. Psychické poruchy, psychofarmaká a črevný mikrobióm – čo by sme mali hovoriť pacientom v psychiatrickej ambulancii? (20‘)
 • Zahornacký O., Rovňáková A., Porubčin Š. Naše skúsenosti s fluvoxamínom v liečbe pacientov s COVID infekciou (20‘)
 • Michaláková S., Vančová Z., Dragašek J. Psychofarmakologická liečba, metabolická tuková choroba pečene a hepatoprotektívna liečba v psychiatrickej praxi (20‘)

Diskusia (10‘)

16.10 – 16.40 Komplexný pohľad na antidepresíva

Odborný blok bol podporený edukačným grantom spoločnosti KRKA. Spoločnosť KRKA žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Predsedníctvo: Karbula I.

 • Nemček A. Anhedónia a funkčné zotavenie u pacientov s depresívnou poruchou (15‘)
 • Karbula I. Duloxetín – kladivo na somatoformné poruchy? (15‘)

16.40 – 17.00 Prestávka

17.00 – 18.00 Sexualita, psychické poruchy a psychofarmakologická liečba

Predsedníctvo: Repková Z.

• Uhrin J. Sexualita a psychiatrický pacient (30‘)

Odborná prednáška bola podporená edukačným grantom spoločnosti ANGELINI. Spoločnosť ANGELINI žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

• Vančová Z., Dragašek J. Sexuálna dysfunkcia indukovaná antidepresívami (20‘)

Diskusia (10‘)

18.00 – 19.00 Výzvy modernej psychiatrie

Odborný blok bol podporený edukačným grantom spoločnosti GEDEON RICHTER. Spoločnosť GEDEON RICHTER žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Predsedníctvo: Virčík M.

 • Dragašek J., Vančová Z. Negatívne symptómy schizofrénie v ambulantnej psychiatrickej praxi na Slovensku, čo prezradili výsledky štúdie AGILA? (30‘)
 • Virčík M. Mozog pod tlakom pandémie (30‘)

19.30 Večera

SOBOTA 21. MÁJ 2022

8.30 Registrácia

9.00 – 10.30 Otázniky pedopsychiatrie

Predsedníctvo: Dubinská S.

 • Mačejová A., Kováčová V., Ondrejka I., Hrtánek I., Tonhajzerová I. Ketamín v liečbe depresívnej epizódy v adolescencii (20‘)
 • Mlynčeková Z., Ondrejka I., Vyšehradský R., Hrtánek I., Tonhajzerová I. Vortioxetín v liečbe depresívnej epizódy s komorbiditou narkolepsie typu 1 a jeho vplyv na štruktúru spánku (20‘)
 • Rosenbergerová T. Poruchy autistického spektra – o skúsenostiach z pedopsychiatrickej ambulancie (20‘)
 • Fizíková I. Záhada žltých rúk (20‘)

Diskusia (10‘)

10.30 – 10.50 Prestávka

10.50 – 11.40 Nefarmakologické postupy a intervencie v psychiatrii

Predsedníctvo: Rosenbergerová T.

 • Dubovcová M. „Safewards“ model bezpečnosti v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (20‘)
 • Orosová A. Destabilizačné faktory u pacientov s depresívnou poruchou (20‘)

Diskusia (10‘)

11.40 – 12.40 Celkové funkčné uzdravenie ako dosiahnuteľný cieľ liečby depresie

Odborný blok bol podporený edukačným grantom spoločnosti Lundbeck Slovensko. Spoločnosť Lundbeck Slovensko žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Predsedníctvo: Dragašek J.

 • Dragašek J. Porozumenie heterogenite depresie na ceste za optimálnym výsledkom liečby (15‘)
 • Dubinská S. Kognitívna dysfunkcia a funkčnosť pri depresii – podhodnotené prejavy alebo nová výzva? (15‘)
 • Vančová Z. Emócie a sexuálny život: dôležité ciele antidepresívnej liečby (15‘)

Moderovaná diskusia (15‘)

12.40 – 13.40 Obed

13.40 – 14.40 Inovatívna liečba rezistentnej depresie

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti JANSSEN. Spoločnosť JANSSEN žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Predsedníctvo: Dragašek J.

 • Repková Z. Farmakorezistentná depresia z pohľadu lekára a pacienta (20‘)
 • Dragašek J. Čo prináša esketamín – hlavné dáta a výhody z klinických štúdií (20‘)
 • Janíková Z. Reálne skúsenosti a praktické postrehy pri liečbe TRD (20‘)

14.40 – 15.30 Organizácia psychiatrickej starostlivosti

Predsedníctvo: Trokanová Z.

 • Magová T. Kto pomôže psychiatrom vybudovať 38 komunitných psychosociálnych centier za 25 miliónov eur? (20‘)
 • Krajňáková Z. Prehľad ochranných ústavných protialkoholických a protitoxikomanických liečení v OLÚP Predná Hora 2019 – 2021 (20‘)

Diskusia (10‘)

15.30 – 15.50 Prestávka

15.50 – 17.10 Z pomedzia neuropsychiatrie

Predsedníctvo: Krajňáková Z.

 • Miškovičová K., Trokanová Z. Cavum septi pellucidi a Cavum Vergae – neuropsychiatrické súvislosti (kazuistika) (20‘)
 • Haň V. Nemotorické príznaky extrapyramídových ochorení (20‘)
 • Trokanová Z. Centrálna pontínna myelinolýza u pacientky so závislosťou od alkoholu (20‘)

Diskusia (10‘)

17.10 Záver podujatia

Ubytovanie

Ubytovacia kapacita Grandhotela Praha bola naplnená. Je potrebné si ubytovanie zabezpečiť individuálne.

Odporúčame osloviť hotely v okolí:

https://hotellomnica.sk/

https://hotelslovan.sk/

https://www.aplend.com/sk/hotel-kukucka

Ďakujeme za pochopenie!

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Exkluzívny partner

Generálni partneri

Hlavní partneri

Partneri