Všeobecné informácie

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Termín:

14. november 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Organizátori:
  • Slovenská lekárska komora
  • SOLEN, s.r.o.
  • forensic.sk
  • KINSTELLAR
Odborný garant a koordinátor odborného programu:

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Poplatky:
  • Prezenčná účasť – 60 €
  • Predplatitelia časopisu SOLEN – 45 €
  • Online – 30 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas podujatia a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj prístup k záznamom prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Potrebné platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.