Všeobecné informácie
Online

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Odborné podujatie sa koná pod záštitou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Dátum konania:

18. november 2021

Organizátori:
  • SOLEN, s.r.o.
  • forensic.sk
  • KINSTELLAR
Odborný garant a koordinátor podujatia:

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Poplatky:

Predplatitelia časopisu SOLEN:

  • Online - 10€

Ostatní:

  • Online - 15€

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály. Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Spôsob platby:
  • IBAN: SK98 0900 0000 0051 7341 7288
  • Variabilný symbol: 18112021
  • Poznámka: meno účastníka (v poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie a priradenie platby)
Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia môžete po registrácii sledovať 18. novembra na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/pravne-forenzne-a-ekonomicke-aspekty-mediciny-1

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte: Program podujatia Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny - na stiahnutie

ODBORNÝ PROGRAM

9.00 Otvorenie podujatia

9.10 – 10.40 1. blok

9.10 – 9.25 Baťová Z.: Aktuálne informácie zo ŠÚKL-u

9.25 – 9.40 Prostredník O.: Tradícia prirodzeného zákona a etika

9.40 – 9.55 Pažitný P.: Platba za poistencov štátu ako kľúčový komponent rastu zdrojov v zdravotníctve (porovnanie SR a ČR)

9.55 – 10.10 Hlavačková L.: Kedy prestanú byť liek či vakcína experimentálne?

10.10 – 10.25 Kollár R.: Odhaľovanie skutočného stavu pandémie

10.25 – 10.40 Diskusia

10.40 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.30 2. blok

11.00 – 11.15 Sabaka P.: Úskalie poskytovania liečby podľa zásad medicíny založenej na dôkazoch počas pandémie COVID-19

11.15 – 11.30 Fedorová K.: Solidarita a zodpovednosť v zdravotnej starostlivosti

11.30 – 11.45 Pilník M.: Cezhraničné elektronické služby v zdravotníctve ČR, SR a EÚ

11.45 – 12.00 Erdosová A.: Povinné očkovanie v judikatúre ESĽP

12.00 – 12.15 Hlavačková L.: Odporúčate pacientom magické elixíry?

12.15 – 12.30 Diskusia

12.30 – 13.30 Prestávka

13.30 – 15.00 3. blok

13.30 – 13.45 Palkovič M.: Vyhodnocovanie úmrtí v súvislosti s očkovaním proti SARS-CoV-2 z pohľadu súdneho lekárstva a patologickej anatómie ÚDZS

13.45 – 14.00 Humeník I.: Ako manažovať právne riziko pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

14.00 – 14.15 Čihula T., Ledvinková P.: Náhrada újmy způsobené očkováním v ČR

14.15 – 14.30 Souček P.: Náhrada nemajetkové újmy v ČR ve světle metodiky Nejvyššího soudu

14.30 – 14.45 Henčeková S.: Ako obstál slovenský právny systém v pandémii COVID-19

14.45 – 15.00 Diskusia

15.00 – 15.20 Prestávka

15.20 – 16.50 4. blok

15.20 – 15.35 Honz T.: Korupcia v zdravotníctve a trestnoprávna reakcia Úradu špeciálnej prokuratúry

15.35 – 15.50 Greguš J.: Pro-choice versus Anti-choice: Liberální a konzervativní trendy v gynekologické praxi

15.50 – 16.05 Rudnay M.: Dezinformácie v medicíne – problém informačného pretlaku

16.05 – 16.20 Záhumenský J., Kováč P.: Missed abortion – lege artis postup

16.20 – 16.35 Dosedla E.: Cisársky rez na žiadosť – áno či nie

16.35 – 16.50 Diskusia

16.50 – 18.05 5. blok

16.50 – 17.05 Moravanský N., Kováč P.: Odškodňovanie poranení a poistné podvody

17.05 – 17.20 Laciaková L.: Význam zdravotnej dokumentácie z forenzného hľadiska

17.20 – 17.35 Záhumenský J. Kováč P., Moravanský N.: Znalecká činnosť v gynekológii a pôrodnictve, retrospektíva za posledných 10 rokov

17.35 – 17.50 Kováč P., Moravanský N.: Legislatívna úprava umelého prerušenia tehotenstva

17.50 – 18.05 Diskusia

18.05 Záver podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať