Všeobecné informácie
Online

POKROČILÁ PARKINSONOVA CHOROBA A KVALITA ŽIVOTA

Termín:

9. marec 2021 o 15.30 hod.

Forma:

ONLINE – live stream

Hlavný odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci získajú za sledovanie live streamu 1 CME kredit.

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Partner podujatia
Program

Odborný program:

  • Pokročilé štádiá PCH – možnosti súčasnej liečby, závery štúdii - doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

  • Praktické aspekty liečby pacientov LCIG a kazuistiky - MUDr. Ján Necpál

  • Live diskusia s prednášajúcimi

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať