Všeobecné informácie

Pediatria pre prax, 62. pediatrické dni

Termín:

28. – 29. apríl 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
 • časopis Pediatria pre prax
Odborný garant:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Poplatky:

Poplatky člen SPS SLS:

 • vopred – 50 €
 • na mieste 28. a 29. 4. 2022 – 70 €
 • online – 2-dňový prístup – 30 €

Poplatky ostatní:

 • vopred – 70 €
 • na mieste 28. a 29. 4. 2022 – 90 €
 • online – 2-dňový prístup – 30 €
 • zástupca spoločnosti online – 2-dňový prístup – 0 €

Strava

 • obed 28. 4. 2022 – 10 €
 • obed 29. 4. 2022 – 10 €
 • večera 28. 4. 2022 – 15 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem 2-dňového online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 13 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia Pediatria pre prax, 62. pediatrické dni si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/pediatria-pre-prax-62-pediatricke-dni.

Program

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK 28. apríl 2022

8.00 Registrácia

9.00 Otvorenie konferencie

9.30 – 11.00 Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu

Predsedníctvo: Tichá Ľ., Pribilincová Z.

 • Tichá Ľ., Čižnár P., Čagalová A., Podracká Ľ.: Refraktérna hypokalciémia pri autoimunitnom polyglandulárnom syndróme
 • Pribilincová Z., Hrčková G., Hamidová O., Jacková V.: Dojča s kŕčmi – ad neurológia?
 • Krivošíková K., Skalická K., Čižnár P., Pribilincová Z.: Polystigmatizácia a epilepsia bez efektu neurologickej liečby
 • Urbanová D., Tichá Ľ., Fedorová L., Králik R., Podracká Ľ.: Poškodenie obličiek asociované s hyperkalciémiou (kazuistiky)
 • Frištáková K., Belivagua J., Janečková P., Halás M.: Pseudoartrózy a ich riešenie v detskom a adolescentnom veku

Diskusia

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 12.45 COVID-19 u detí

Predsedníctvo: Čižnár P., Bražinová A.

 • Bražinová A.: Vývoj epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a dopad na detskú populáciu
 • Prokopová E.: Pandémia COVID-19 v ambulancii VLDD
 • Šuvada J., Dická E.: Stratégia očkovania proti COVID-19 u detí
 • Laššán Š., Laššánová M.: Nové virostatiká v liečbe pacientov s COVID-19

Diskusia

12.45 – 13.00

 • Kuková Z.: Očkovanie rizikových skupín proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam

Odborná prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti Pfizer. Spoločnosť Pfizer žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 14.35

 • Šimovičová K.: Zásady správnej výživy u dojčiat a batoliat v ambulancii pediatra v primárnej starostlivosti
 • Letenayová I.: Vývoj a význam mikrobiómu dieťaťa – úloha výživy

Odborné prednášky podporené finančným príspevkom spoločnosti Nutricia. Spoločnosť Nutricia žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporených prednášok.

14.35 – 15.45 Hypoglykémie

Predsedníctvo: Bzdúch V., Hlavatá A.

 • Staník J., Tárnoková S., Šebová C.: Vyšetrenie a interpretácia glykémie
 • Bzdúch V., Brennerová K., Tárnoková S., Ostrožlíková M., Karľová K., Šebová C.: Hypoglykémie pri mitochondriových poruchách
 • Hlavatá A., Brennerová K., Juríčková K., Al Sabti M., Šebová C., Ostrožlíková M., Tárnoková S.: Hypoglykémia v selektívnom skríningu DMP
 • Skalická K., Požgayová S., Janečková L., Hrčková G., Hamidová O., Hlavatá A.: Genetická diagnostika ketotických hypoglykémií neznámeho pôvodu

Diskusia

15.45 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.00 Poruchy rodovej identity

Predsedníctvo: Pribilincová Z.

 • Šnajderová M. (Praha, ČR): Koncept endokrinologické starostlivosti o dětské pacienty s poruchou rodové identity
 • Katrlíková E.: Transgender problematika v detskom a adolescentnom veku

Diskusia

17.30 Večera

PIATOK 29. apríl 2022

7.30 Registrácia

8.00 – 9.00 Potravinové intolerancie

Predsedníctvo: Čižnár P., Čierna I.

 • Čierna I., Székyová D., Kosnáčová J., Hornová J.: Potravinová intolerancia a alergia, fakty a mýty
 • Čižnár P.: Histamínová intolerancia – medicína založená na dôkazoch
 • Valachová I., Bačinská E.: Negatívny vplyv diétnych opatrení: zdravotný a ekonomický pohľad

Diskusia

9.00 – 9.30 Plenárna prednáška

Predsedníctvo: Košťálová Ľ.

 • Lebl J. (Praha, ČR): Dětský růst v zrcadle času – a věčný třetí percentil

9.30 – 9.45 Prestávka

9.45 – 10.45 Portálna hypertenzia

Predsedníctvo: Kosnáčová J., Bibza J.

 • Staníková D., Kosnáčová J., Čierna I., Székyová D., Hornová J.: Portálna hypertenzia z pohľadu pediatra
 • Bibza J., Babala J.: Možnosti riešenia portálnej hypertenzie z pohľadu endoskopistu a chirurga.
 • Kosnáčová J., Čierna I., Székyová D., Hornová J.: Portálna hypertenzia v súbore našich pacientov
 • Székyová D., Čierna I., Kosnáčová J., Pavlík Š., Zavarská M.: Čo sa skrýva za „portálnou hypertenziou“?

Diskusia

10.45 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.15 Štandardné diagnostické a liečebné postupy

Predsedníctvo: Podracká Ľ., Goljerová I.

 • Červeňová O., Černianska A., Breza J. ml., Bartoň P.: Nová klasifikácia a štandardné postupy pri obštrukčných uropatiách
 • Hnilicová S., Šoltýsová M., Ostatníková D.: Štandardné postupy pri poruchách autistického spektra
 • Barkociová J., Goljerová I.: Štandardný diagnostický a terapeutický postup: Indikácie tonzilektómie a tonzilotómie u detí
 • Pavlendová L., Bušányová B., Gerinec A.: Skríning zrakových porúch u malých detí

Diskusia

12.15 – 12.30

 • Katrlíková E.: Novinky v liečbe insomnie u pacientov s PAS (poruchy autistického spektra)

Odborná prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti Medis. Spoločnosť Medis žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 15.30 Ochorenia ciev v detskom veku

Predsedníctvo: Podracká Ľ., Hornová J.

 • Grešíková M.: Detský pacient s antikoagulačnou liečbou a tromboprofylaxiou v ambulancii pediatra
 • Ramos Rivera G. A., Grešíková M., Kolníková M.: Manažment ischemických mozgových príhod u detí
 • Hornová J., Sejnová D., Dická E.: Hemangiómy u detí a ich liečba
 • Podracká Ľ., Kováčiková Ľ., Chocholová M., Ilčík M.: Disrupcia dolnej dutej žily
 • Blusková Z., Čierna I., Székyová D.: Syndróm arteria mesenterica superior
 • Hrčková G., Hamidová O., Sejnová D., Holobradá M., Babala J., Konečný M., Skalická K.: Genetické aspekty vzniku vaskulárnych malformácií

Diskusia

15.30 – 16.30 Právo v medicíne

Garant: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

16.30 Záver konferencie

Ubytovanie

Možnosť rezervácie ubytovania cez organizátora bola ukončená. Je potrebné si ubytovanie zabezpečiť individuálne, kontaktuje priamo Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava.

Tel: +421 2 212 99 301

Mail: rezervacia@hotelsaffron.sk

Ďakujeme za pochopenie!

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili