Všeobecné informácie

Pediatria pre prax, 61. pediatrické dni

Termín:

24. – 25. jún 2021

Miesto:

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Národný ústav detských chorôb v Bratislave
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave
 • časopis Pediatria pre prax
Odborný garant:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Poplatky:

Prezenčná účasť:

 • vopred - do 23. 6. 2021 - 30 €
 • na mieste - registrácia na mieste nie je možná

ONLINE účasť:

 • prihlásenie možné do 23. 6. 2021 – 15€

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Obed a večeru organizátor nezabezpečuje.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

COVID-19

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Na podujatie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19 (RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.), je ho možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania - táto povinnosť platí všade okrem okresov zaradených v stupni Monitoring (zelená). Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný tieto údaje zničiť.

Ubytovanie
Pre účastníkov

je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava.

Ceny ubytovania:

 • 1/1 lôžková izba Standard – 120 €
 • 1/2 lôžková izba Standard – 130 €

(zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 16. 6. 2021. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte mailom na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Parkovanie
Cena parkovného:

v hotelovej garáži Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava:

 • 1 hodina - 3,90€
 • celodenné parkovanie (8 hod.) - 15€
Program

Odborný program

ŠTVRTOK 24. jún 2021

8.00 Registrácia

8.30 – 9.00 Otvorenie konferencie

 • Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP – prvý prodekan LF UK, Bratislava
 • MUDr. Peter Bartoň – riaditeľ NÚDCH, Bratislava
 • Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. – prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH, Bratislava

9.00 – 10.00 ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ POSTUPY

Predsedníctvo: Hricová M., Čižnár P.

 • Hricová M., Omaník P.: Aktuálny diagnosticko-terapeutický algoritmus pri komplikovaných pneumóniách
 • Melicharová J., Hulínková I., Čižnár P.: Medzinárodné odporúčania pre prevenciu potravinovej alergie v detskom veku
 • Holobradá M.: Diagnostické a terapeutickej postupy pri atopickej dermatitíde detí

10.00 – 10.30 PREDNÁŠKY PODPORENÉ EDUKAČNÝMI GRANTMI

 • Sejnová D.: Včasná liečba infantilných hemangiómov - Prednáška podporená spoločnosťou Pierre Fabre
 • Holobradá M.: Lokálny vitamín B12 v liečbe atopickej dermatitídy - Prednáška podporená spoločnosťou Galenoderm

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.30 COVID-19 – PRÍNOS SLOVENSKEJ VEDY

Predsedníctvo: Podracká Ľ., Celec P.

 • Celec P.: Neutrophil extracellular traps (NETs) alebo čo majú spoločné preeklampsia, sepsa, reumatoidná artritída a ťažký COVID
 • Klempa B.: Výzva virológov v pandémii COVID-19
 • Čekan P.: Slovenské RT-PCR testy na detekciu SARS-CoV-2 a diagnostiku COVID-19
 • Hajdúk M.: Psychické zdravie mladých ľudí v čase globálnej pandémie – skúsenosti zo Slovenska
 • 12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 14.30 COVID – VLASTNÉ SKÚSENOSTI

Predsedníctvo: Čižnár P., Dallos T.

 • Čižnár P., Kuková Z., Hricová M., Melicharová J., Hulínková I., Nabová B., Libaiová L.: COVID a imunodeficiencie
 • Dallos T., Kollerová A., Záhorec M.: Pediatrický multisystémový zápalový syndróm v časovej súvislosti so SARS-CoV-2 (PIMS-TS) v NÚDCH
 • Kuková Z., Čižnár P., Hulínková I., Melicharová J.: Očkovanie proti COVID-19 u pacienta s chronickým ochorením

14.30 – 15.00 PREDNÁŠKY PODPORENÉ EDUKAČNÝMI GRANTMI

 • Čižnár P.: Nové možnosti v alergénovej imunoterapii - Prednáška podporená spoločnosťou ALK
 • Čierna I.: Vplyv výživy na imunitu - Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia

15.00 – 15.15 Prestávka

15.15 – 16.30 PORUCHY KOSTNÉHO METABOLIZMU

Predsedníctvo: Tichá Ľ., Skalická K.

 • Frištáková M., Jakimová J.: Osové postavenie dolných končatín. Kde končí fyziologický a začína patologický nález u detí?
 • Skalická K., Oravcová L., Tichá Ľ., Podracká Ľ.: Genetické ochorenia kostnej fragility u detí s opakovanými zlomeninami
 • Tichá Ľ., Skalická K., Čagalová A., Podracká Ľ.: Zriedkavá príčina primárnej osteoporózy u detí
 • Oravcová L., Skalická K., Koštálová Ľ., Podracká Ľ.: Skeletálna dysplázia podmienená mutáciou v géne COL2A1

16.30 – 16.35 Prestávka

16:35 – 16:50 PREDNÁŠKY PODPORENÉ EDUKAČNÝMI GRANTMI

 • Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Vitáriušová E.: Rastové grafy a ich dôležitosť pre prácu pediatra - Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.

16.50 – 17.50 LOKÁLNE PROCESY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY

Predsedníctvo: Košťálová Ľ., Staník J.

 • Vitáriušová E., Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Tichá Ľ., Staník J.: Struma v detskom veku
 • Staník J., Záhradníková P., Vitáriušová E., Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Králik R., Tichá Ľ.: Uzly a pseudocysty štítnej žľazy v detskom veku
 • Záhradníková P., Babala J., Fedorová L., Vitáriušová E., Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Tichá Ľ., Staník J., Králik R.: Papilárny karcinóm štítnej žľazy v detskom veku
 • Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Vitáriušová E., Fedorová P., Králik R.: Medulárny karcinóm štítnej žľazy v detskom veku
PIATOK 25. jún 2021

8.00 Registrácia

8.30 – 9.45 MITOCHONDRIOPATIE

Predsedníctvo: Bzdúch V., Hlavatá A.

 • Brennerová K., Tárnoková S., Mičev F., Maceková D., Prídavok M., Škopková M., Petrovič R., Jungová P., Skalická K., Bzdúch V.: Možnosti diagnostiky mitochondriopatií na Slovensku
 • Ostrožlíková M., Šebová C., Brennerová K., Šaligová J.: Mitochondriopatie z pohľadu biochemického laboratória
 • Bzdúch V., Brennerová K., Schich Behúlová D., Skokňová M., Ostrožlíková M., Lobotková D., Prídavok M., Petrovič R., Šebová C.: Najčastejšia príčina deficitu ATP syntázy
 • Hlavatá A., Dallos T., Hansíková H., Tesařová M.: NARP syndróm (neurogénna svalová slabosť, ataxia, retinitis pigmentosa)

9.45 – 10.00 PREDNÁŠKY PODPORENÉ EDUKAČNÝMI GRANTMI

Význam rozpoznania patologického kĺbového nálezu

 • Dallos T.: Pohľad reumatológa
 • Hlavatá A.: Pohľad metabológa

Prednášky podporené spoločnosťou Sanofi Genzyme

10.00 – 10.15 Prestávka

10.15 – 11.30 PEČEŇ A ŽLČOVÉ CESTY

Predsedníctvo: Čierna I., Kosnáčová J.

 • Staníková D., Čierna I., Vitáriušová E., Tichá Ľ., Staník J., Kosnáčová J.: Steatóza pečene u detí
 • Kosnáčová J., Hornová J., Čierna I., Székyová D.: Staronový pohľad na cholangitídy u detí
 • Čierna I., Székyová D., Kosnáčová J., Hornová J., Grešíková M., Pavlík Š.: Žlčové kamene z pohľadu pediatra a gastroenterológa
 • Hrčková G., Skalická K., Podracká Ľ.: Hepatálne postihnutie pri TMEM67 asociovaných fenotypoch

11.30 – 12.00 Prestávka

12.00 – 13.50 MONOGÉNOVÉ OCHORENIA

Predsedníctvo: Podracká Ľ., Hrčková G.

 • Hrčková G., Hamidová O., Skalická K., Vaská A., Oravcová L., Požgayová S., Hlavatá A.: Monogénové choroby – všeobecný prehľad a kazuistiky z klinickej genetiky
 • Podracká Ľ., Chocholová M., Brennerová K., Bušányová B.: Nefropatická cystinóza na Slovensku
 • Bušányová B., Gerinec A., Tomčíková D., Hrčková G., Hamidová O., Skalická K.: Dedičné dystrofie sietnice – genetická diagnostika a génová terapia
 • Vaská A., Hrčková G., Fábri O., Tichá Ľ., Koštáľová Ľ., Skalická K.: Noonanovej syndróm a iné RASopatie
 • Hamidová O., Hrčková G., Hornová J., Urminská M.: DEEAH syndróm – raritné monogénové ochorenie

13.50 – 14.00 Záver konferencie

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

Partneri podujatia

partneri podujatia

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať