Všeobecné informácie

Novinky z ASCO, 15. ročník

Termín:

23. jún 2023

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/.

Pod záštitou:
 • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
 • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátorka podujatia:

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Poplatky:

Poplatky člen SOS SLS, člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii SSSaPA:

 • prezenčná účasť - registrácia vopred – 10 €
 • registrácia na mieste 23. 6. 2023 – 20 €
 • účasť online – 10 €

Poplatky ostatní - lekár, sestra:

 • prezenčná účasť - registrácia vopred – 20 €
 • registrácia na mieste 23. 6. 2023 – 30 €
 • účasť online – 20 €
 • zástupca spoločnosti (prezenčná účasť), ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka– 50 €
 • zástupca spoločnosti (online), ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci, predsedajúci bloku je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť k stanovenému termínu. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 4 kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia Novinky z ASCO, 15. ročník si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/novinky-z-asco-15-rocnik.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Ubytovanie

Ubytovanie prostredníctvom organizátora už bolo uzatvorené.

O možnostiach ubytovania sa prosím informujte priamo v hoteli Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava.

tel: 02/593 400 00

e-mail: info.bratislava@parkinn.com

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku hotela Park Inn:

 • 1 hodina – 5 €
 • 2 až 8 hodín – 10 €
 • 9 hodín až noc (24 hodín) – 25 €

MHD: zastávka most SNP – linky 4,29,30,37,50,70,88,91,191,901,n33

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri