Všeobecné informácie

Novinky z ASCO, 14.ročník

Termín:

24. jún 2022

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
  • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Koordinátorka podujatia:

MUDr. Mária Rečková, PhD.

Poplatky:

Poplatky člen SOS SLS, člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii:

  • prezenčná účasť - registrácia vopred – 10 €
  • registrácia na mieste 24. 6. 2022 – 20 €
  • účasť online – 10 €

Poplatky ostatní - lekár, sestra:

  • prezenčná účasť -registrácia vopred – 20 €
  • registrácia na mieste 24. 6. 2022 – 30 €
  • účasť online – 10 €
  • zástupca spoločnosti prezenčná účasť – 50 €
  • zástupca spoločnosti online – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 4 kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia Novinky z ASCO, 14.ročník si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/novinky-z-asco-14rocnik.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Odborný program

Piatok, 24. jún 2022

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.05 Úvodné slovo

Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

9.05 – 10.25 Genitourinárne malignity, Gastrointestinálne malignity

Koordinácia sekcie:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD.

9.05 – 9.35 Genitourinárne malignity – doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

9.35 – 10.05 Gastrointestinálne malignity – MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

10.05 – 10.25 Diskusia

10.25 – 10.45 Prestávka

10.45 – 12.05 Karcinóm pľúc, Nádory hlavy a krku, Malígny melanóm

Koordinácia sekcie:

MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Juraj Beniak

10.45 – 11.15 Karcinóm pľúc – doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

11.15 – 11.30 Nádory hlavy a krku – MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

11.30 – 11.45 Malígny melanóm – MUDr. Róbert Godál

11.45 – 12.05 Diskusia

12.05 – 13.30 Karcinóm prsníka, Gynekologické malignity a varia

Koordinácia sekcie:

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., MUDr. Marián Streško, PhD.

12.05 – 12.35 Karcinóm prsníka – prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

12.35 – 13.05 Gynekologické malignity a varia – MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

13.05 – 13.25 Diskusia

13.25 – 13.30 Záver

13.30 Obed v reštaurácii hotela Saffron

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri