Všeobecné informácie

Neurologický deň, 4. ročník

Termín:

15. jún 2022

Miesto:

Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota

Pod záštitou:
 • Slovenská lekárska komora
 • Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
Odborný garant:

MUDr. Erika Zacharová

Poplatky:

Vstup na podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 6 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Odborný program:

8.00 Registrácia

8.30 Otvorenie podujatia

Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MPH – riaditeľ Svet zdravia, Nemocnica Rimavská Sobota

MUDr. Martin Šimo – medicínsky riaditeľ siete Svet zdravia a Procare

MUDr. Erika Zacharová – primárka Neurologického oddelenia Svet zdravia, Nemocnica Rimavská Sobota

8.40 – 10.10 Neuromuskulárne fórum

Predsedníctvo: Špalek P., Gurčík L.

 • Turčanová Koprušáková M. (Martin): Hereditárna amyloidná transtyretínová polyneuropatia 15´

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Pfizer. Spoločnosť Pfizer žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Špalek P., Chandoga J. (Bratislava): Adultná forma Pompeho choroby v SR 20´

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Swixx Biopharma. Spoločnosť Swixx Biopharma žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Gurčík L., Špalek P. (Levoča, Bratislava): CIDP – klinický obraz, diagnostické kritériá a terapia 15´
 • Špalek P. (Bratislava): Imunopatogenetické formy myasténie gravis a princípy ich liečby 25´

Diskusia 15´

10.10 – 10.25 Prestávka

10.25 – 11.40 Spolupráca s neurochirurgami

Predsedníctvo: Jankovič P., Galanda T.

 • Jankovič P. (Banská Bystrica): Súčasný prístup neurochirurga k liečbe mozgových aneuryziem a artériovenóznych malformácií 15´
 • Galanda T. (Banská Bystrica): Operácie tumorov v elokventných oblastiach mozgu 15´
 • Magočová V. (Košice): Manažment pooperačnej likvorey 15´
 • Bánoci J. (Košice): Endoskopická evakuácia intracerebrálnych hematómov 15´

Diskusia 15´

11.40 – 12.00 Martináková M. (Rimavská Sobota): Možnosti využitia vinpocetínu v liečbe neuropsychiatrických prejavov COVID-19

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Gedeon Richter Slovakia. Spoločnosť Gedeon Richter Slovakia žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.15 Spasticita

Predsedníctvo: Haň V., Dziaková M.

 • Haň V. (Košice): Manažment pacienta so spastickou arézou 15´

Prednáška bola podporená edukačným grantom spoločnosti IPSEN. Spoločnosť IPSEN žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Dziaková M. (Košice): Rehabilitačná liečba spastickej parézy 15´

Prednáška bola podporená edukačným grantom spoločnosti IPSEN. Spoločnosť IPSEN žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Turčanová Koprušáková M. (Martin): Praktické využitie botulotoxínu v liečbe neurologických ochorení 15´

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti ABBVIE. Spoločnosť ABBVIE žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Cuninková M. (Martin): Liečba spasticity u detí 15´

Diskusia 15´

14.15 – 14.30 Prestávka

14.30 – 15.55 Epilepsia

Predsedníctvo: Feketeová E., Hofericová B.

 • Hofericová B. (Martin): Fokálne epileptické záchvaty v praxi 15´

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti UCB. Spoločnosť UCB žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Feketeová E. (Košice): Genetické generalizované epilepsie v praxi 15´

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti EISAI. Spoločnosť EISAI žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Martiníková M. (Banská Bystrica): Cenobamát - nová šanca pre pacientov s farmakorezistentnou fokálnou epilepsiou 10´

Prednáška bola podporená edukačným grantom spoločnosti Angelini Pharma. Spoločnosť Angelini Pharma žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Csekesová I. (Komárno): Chronické vertigo 15´
 • Martiníková M. (Banská Bystrica): Refraktérny afázický status epilepticus v teréne afázie 15´

Diskusia 15´

15.55 Záver podujatia

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavní partneri

Partneri

Vystavovatelia