Všeobecné informácie

Neurologický deň, 3. ročník

Termín:
 1. jún 2021
Miesto:

Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota

Pod záštitou:
 • Slovenská lekárska komora
 • Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota
Odborný garant:

MUDr. Erika Zacharová – primárka neurologického oddelenia

Poplatky:

Vstup na podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

COVID-19

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Na podujatie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19 (RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.), je ho možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania - táto povinnosť platí všade okrem okresov zaradených v stupni Monitoring (zelená). Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný tieto údaje zničiť.

Program
Odborný program:

9.00 Registrácia

9.45 Otvorenie podujatia

 • Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MPH – riaditeľ Svet zdravia,Nemocnica Rimavská Sobota
 • MUDr. Martin Šimo – medicínsky riaditeľ siete Svet zdravia a Procare
 • MUDr. Erika Zacharová – primárka Neurologického oddelenia Svet zdravia, Nemocnica Rimavská Sobota

10.00 – 11.15 Epilepsia

Predsedníctvo: doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

 • Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.: Posledná aktualizácia klasifikácie epilepsie a epileptických záchvatov 15´ --- Prednáška podporená spoločnosťou UCB

 • Doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.: Nové trendy v liečbe fokálnej epilepsie 15´

 • MUDr. Babeta Hofericová: Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel u pacientov s epilepsiou 15´

 • MUDr. Mária Cuninková: Periodické pohyby končatín v spánku u detí 15´

Diskusia 15´

11.15 – 11.25 Prestávka

11.25 – 12.05 Kazuistiky pacientov s epilepsiou v klinickej praxi

Predsedníctvo: MUDr. Erika Zacharová, MUDr. Babeta Hofericová

 • MUDr. Erika Zacharová: Management dekompenzovanej epilepsie a PNES v čase COVID epidémie 10´
 • MUDr. Klára Ďurová: Od psychiatra k neurológovi 10´
 • MUDr. Jarmila Pančíková: Juvenilná myoklonická epilepsia? 10´

Diskusia 10´

12.05 – 13.00 Obed

13.00 – 14.00 Extrapyramídové ochorenia

Predsedníctvo: MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Vladimír Haň, PhD.

 • MUDr. Milan Grofik, PhD.: Diagnostika parkinsonských syndrómov v klinickej praxi 15´ --- Prednáška podporná spoločnosťou UCB

 • MUDr. Andrej Slicho: Diagnostika a liečba dystónií 15´

 • MUDr. Vladimír Haň, PhD.: Praktické aspekty liečby botulotoxínom pri neurologických ochoreniach 15´ --- Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie

Diskusia 15´

14.00 – 14.15

 • MUDr. Milan Grofik, PhD.: Ako diagnostikovať diabetickú polyneuropatiu rýchlo a jednoducho --- Prednáška podporená spoločnosťou Wörwag Pharma

14.15 – 14.25 Prestávka

14.25 – 15.40 Bolesť hlavy

Predsedníctvo: MUDr. Radovan Junas, MHA, MUDr. Babeta Hofericová

 • MUDr. Ezekiel Pendi Mahundi: Migréna, diagnostika a liečba 15´

 • MUDr. Babeta Hofericová: Profylaktická liečba migrény 15´ --- Prednáška podporená spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

 • MUDr. Radovan Junas, MHA: Klinická skúsenosť s profylaktickou liečbou migrény 15´ • MUDr. Ľubomíra Martonová: Migréna v klinickej praxi 15´

Diskusia 15´

15.40 Záver podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

Partneri podujatia

Obrázok - partneri podujtia

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať