Všeobecné informácie

Networking mladých neurológov

Networking mladých neurológov

Podujatie je určené pre lekárov do 35 rokov. Priestor pre mladých neurológov zoznámiť sa a podeliť sa so svojimi vedomosťami či skúsenosťami. Kapacita podujatia je limitovaná – maximálny počet účastníkov je 40.

Termín konania:

8. – 9. september 2021

Miesto konania:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Pod záštitou:
  • Slovenská neurologická spoločnosť
Odborný garant:

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Registračný poplatok:

20 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Ubytovanie:

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica www.ghpraha.sk.

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Nepeňažné plnenie:

Doklad o výške nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie bude vydaný na odbornom podujatí. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia).

COVID-19

Podujatie sa uskutoční v režime OTP (plne zaočkované osoby, alebo osoby, ktoré sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami). Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Program
Program podujatia:

Celý program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte: Program podujatia Networking mladých neurológov - na stiahnutie

Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

Streda 8. september 2021

10.30 – 11.00 Registrácia

11.00 – 13.00 Skills workshop

11.00 – 11.20 Ako pracovať s medicínskymi a vedeckými databázami – kde a ako hľadať aktuálne informácie – doc. MUDr. Michal Minár, PhD., Bratislava

11.20 – 11.40 Ako natočiť video pacienta a pripraviť videokazuistiku – praktické princípy – MUDr. Vladimír Haň, PhD., Košice

11.40 – 12.00 Ako pripraviť prednášku – MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH, Skalica

12.00 – 12.20 Ako napísať kazuistiku a prehľadový článok – MUDr. Ján Necpál, Zvolen

12.20 – 12.40 Byť lídrom v medicíne (nielen pre primárov a prednostov) – doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Košice

12.40 – 13.00 Možnosti mladých neurológov v domácom a medzinárodnom kontexte – prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Košice

13.00 – 14.00 Prestávka

14.00 – 16.30 Plennary Session 1

14.00 – 14.30 Akútny manažment cievnych mozgových príhod – praktické tipy – MUDr. Michal Kováčik, Liptovský Mikuláš

14.30 – 15.00 Sekundárna prevencia ischemickej CMP – čo, kedy, prečo a ako robiť po akútnej fáze – MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH, Skalica

Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer

15.00 – 15.20 Kazuistiky najčastejších omylov pri indikovaní pacientov na akútnu liečbu ischemickej CMP, alebo mohlo to byť aj inak? – prof. MUDr. Zuzan**a Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Košice

15.20 – 16.00 Nový pohľad na fenotypy SM a čo to znamená pre klinickú prax – MUDr. Marianna Vitková, PhD., Košice

Prednáška podporená spoločnosťou Roche

16.00 – 16.30 Bolesti hlavy – pragmatický algoritmus v diferenciálnej diagnostike a liečbe – MUDr. Michal Kováčik, Liptovský Mikuláš

Prednáška podporená spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia , s.r.o.

16.30 – 17.00 Prestávka

17.00 – 20.00 Blok kazuistík

17.00 – 18.40 Kazuistický blok 1: – kazuistiky, ktoré prinesú účastníci kurzu

18.40 – 20.00 Kazuistický blok 2: Lekcie, ktoré ma naučili moji pacienti – všetci prednášajúci ukážu 1 – 2 kazuistiky, ktoré ich niečo naučili medicínsky alebo ľudsky

20.00 Večera

Štvrtok 9. september 2021

8.30 – 10.00 Plennary Session 2

8.30 – 8.55 Využitie botulotoxínu v neurológii – MUDr. Vladimír Haň, PhD., Košice

Prednáška podporená spoločnosťou Desitin

8.55 – 9.20 Ako a kedy eskalovať liečbu pri Parkinsonovej chorobe – praktické princípy liečby pre „začiatočníkov“ – doc. MUDr. Michal Minár, PhD., Bratislava

Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie

9.20 – 9.50 Ako postupovať pri podozrení na zriedkavé neurologické ochorenie – všeobecné princípy a praktické tipy – doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Košice

Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme

9.50 – 10.15 Prestávka

10.15 – 12.15 Praktické hands-on workshopy

Účastníci sa rozdelia do 4 skupín po 12 účastníkov, každá skupina postupne prejde všetky workshopy – striedanie skupín á 30 minút

  • Workshop 1: Klinické vyšetrenie pacienta s nervovosvalovým ochorením – tipy a triky – MUDr. Peter Matejička, Bratislava

Workshop podporený spoločnosťou Biogen

  • Workshop 2: Vyšetrenie pacienta s funkčným ochorením – princípy klinického vyšetrenia – MUDr. Vladimír Haň, PhD., Košice

  • Workshop 3: Vyšetrenie pacienta s poruchou postoja a chôdze – čo všetko sa za tým môže skrývať a ako na to – MUDr. Ján Necpál, Zvolen

  • Workshop 4: Hodnotenie demyelinizačných zmien pri MR mozgu a miechy – pragmatický algoritmus zo strany neurológa – MUDr. Marianna Vitková, PhD., Košice

Workshop podporený spoločnosťou Biogen

12.15 Záver podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri