Všeobecné informácie
Online

Metastatický karcinóm pankreasu v druhej línii liečby

Termín:

30. jún 2021 o 15.30 hod.

Forma:

ONLINE – live stream

Odborný garant:

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci získajú za sledovanie live streamu 1 CME kredit.

Program

Odborný program:

15.30 – 15.45 MUDr. Radovan Barila – Kde sme v liečbe pokročilého adenokarcinómu pankreasu v roku 2021

15.45 – 16.00 Doc. PharmDr. Juraj SÝKORA, CSc. – Vlastnosti nal-IRI vďaka liekovej forme

16.00 – 16.15 MUDr. Tomáš Šálek – Výzvy a riešenia v manažmente 2. línie metastatického karcinómu pankreasu

16.15 – 16.30 Diskusia a zhrnutie

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať