Všeobecné informácie
Online

Mesiace biologickej liečby

Séria odborných vzdelávacích live stream webinárov zameraných na biologickú liečbu ako na jeden z inovačných fenoménov, ktorý posúva hranice modernej medicíny. Biologická liečba postupne preniká do mnohých medicínskych odborov a prináša prelomové výsledky v liečbe aj tých najvážnejších ochorení, ktoré neodpovedajú na štandardnú liečbu. Najväčšie úspechy sa dosahujú v oblasti autoimunitných, onkologických a genetických ochorení, postupne však tento typ liečby vstupuje aj do iných odborov medicíny.

V priebehu mesiacov jún až december roka 2021 Vám budeme na mudr.online prinášať najnovšie poznatky o účinkoch biologických liekov, ktoré sa zakladajú na princípe, ako tieto látky zasahujú do biologických procesov v ľudskom organizme a ovplyvňujú ich, naprieč spektrom rôznych ochorení, pri liečbe ktorých sa biologické liečivá využívajú.

Záznamy jednotlivých webinárov budeme publikovať v archíve, v ktorom bude možné postupne nájsť prehľad o celej problematike.

Forma:

ONLINE live stream

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať