Všeobecné informácie

Medzinárodný deň sestier

Na celom svete sa slávi 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. Je to deň, kedy si pripomíname záslužnú prácu všetkých našich sestier a pôrodných asistentiek.

Termín:

12. máj 2023

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava https://www.hotelsaffron.sk/

Pod záštitou:
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek
Odborný garant:

PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Poplatky:
 • aktívny účastník/prednášajúci - zdarma
 • člen SKSaPA, SSSaPA – 15 €
 • ostatní – 20 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74 /2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov potvrdzuje kredity pre aktivitu sústavného vzdelávania s názvom “ Medzinárodný deň sestier “, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 12. 5. 2023. (pridelený kód 2023C10081).

SK SaPA potvrdzuje sestrám/pôrodným asistentkám kredity nasledovne:

 • Pasívna účasť: 7 kreditov / 420 minút

 • Aktívna účasť autor: 10 kreditov

 • Aktívna účasť spoluautor: 5 kreditov

Potvrdenia sa budú vydávať po skončení podujatia.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

Parkovanie

Parkovanie na parkovisku hotela Saffron (využívajte aj podzemnú garáž):

 • 1 hodina – 2 €
 • kongresový deň – 12€
 • 24 hodín – 15 €

MHD: zastávka Blumentál – linky 3, 7, 9, 31, 39, 94, n55

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri