Všeobecné informácie
Online

Manažment prevencie venózneho tromboembolizmu u pacienta s COVID 19

Termín:

31. marec 2021 od 15.00 hod.

Spôsob:

ONLINE – live stream

Odborný garant:

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Zaregistrovaní účastníci získajú za sledovanie live streamu 1 CME kredit.

Program

Odborný program

  • Prevencia a liečba trombózy u pacientov s COViD-19 nevyžadujúcich hospitalizáciu - pohľad hematológa – doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

  • COVID-19 - meníme pohlad na tromboprofylaxiu – MUDr. Ivar Vacula, PhD.

  • Live diskusia s prednášajúcimi

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať