Všeobecné informácie
Online

Liečba pokročilej Parkinsonovej choroby z pohľadu neurologickej sestry

Online podujatie je určené zdravotným sestrám.

Termín:
  1. máj 2021 o 16.00 hod.
Forma:

ONLINE – live stream

Hlavný odborný garant:

PhDr. Zuzana Bagoňová, Extrapyramídové centrum pri Neurologickej klinike UNLP Košice

Organizátor:
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v neurológii
Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci získajú za sledovanie live streamu kredity podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z.

Poplatky:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Partner podujatia
Program

Odborný program:

  • Management pacientov s Parkinsonovou chorobou na špecializovanej ambulancii pre Extrapyramídové ochorenia - Mgr. Zuzana Pištejová, Košice

  • Úloha sestry pri liečbe pacientov s Parkinsonovou chorobou pumpovými terapiami - PhDr. Zuzana Bagoňová, Košice

  • Live diskusia s prednášajúcimi

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať