Všeobecné informácie
Online

Letná IBD Academy – webinár zo série Mesiace biologickej liečby

Termín:

štvrtok 24. jún 2021, 16.00 – 17.30 hod.

Forma:

ONLINE cez aplikáciu ZOOM

Potrebné prístupové údaje na sledovanie podujatia cez aplikáciu ZOOM pošleme všetkým zaregistrovaným účastníkom krátko pred podujatím.

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Poplatky:

Vstup na podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci získajú za sledovanie live streamu 1 CME kredit.

Pozvánka:

Pozvánka

Odborné podujatie je podporené spoločnosťou Johnson & Johnson, s.r.o., divízia Janssen.

Logo spoločnosti

Program

Odborný program:

16.00 – 16.10 doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. – Privítanie účastníkov a otvorenie odborného podujatia

16.10 – 16.30 doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. – Optimalizácia liečby u pacientov s Crohnovou chorobou

16.30 – 16.50 MUDr. Peter Lietava – Klinické skúsenosti s inhibítorom IL-12/23 v liečbe ulceróznej kolitídy

16.50 – 17.10 MUDr. Martin Laclav – Extraintestinálne manifestácie u pacientov s IBD

17.10 – 17.30 Diskusia

17.30 Záver odborného podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať