Všeobecné informácie

EMG workshop – kondukčné štúdie a ihlová EMG

Podujatie je určené pre elektromyografistov, kapacita podujatia je limitovaná (maximálny počet účastníkov je 30).

Termín:

17. – 18. marec 2022

Miesto:

Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota

Pod záštitou:
 • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť SLS
 • Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Odborný garant:

MUDr. František Cibulčík, CSc.

Registračný poplatok:

80€

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 6 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

ODBORNÝ PROGRAM

Štvrtok 17. marec 2022

13.00 Registrácia

14.00 Otvorenie podujatia

 • Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD. – riaditeľ Všeobecnej nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota
 • Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. – prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin
 • MUDr. František Cibulčík, CSc. – predseda EMG skupiny SNMO
 • MUDr. Erika Zacharová – primárka Neurologického oddelenia Všeobecnej nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota

14.05 – 15.30 BLOK 1

Cibulčík F.:

 • Vyšetrenie vedenia periférnymi nervami
 • Metodika
 • Zriedkavo používané vyšetrenia a ich význam
 • Normatívne dáta

Cibulčík F.:

 • Vyšetrenie porúch neuromuskulárneho prevodu
 • Metodika
 • Interpretácia výsledkov a normatívne dáta

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 18.00 BLOK 2

Kurča E.:

 • Ihlová elektromyografia
 • Metodika
 • Zriedkavo používané vyšetrenia a ich význam
 • Normatívne dáta

Koprušáková M.:

 • Algoritmy vyšetrení pri častých klinických diagnózach
 • Metodika a návrhy súborov vyšetrení Diskusia o návrhoch

Grofik M.: • Klinické vyšetrenie pri polyneuropatiách

18.00 Večera

Piatok 18. marec 2022

9.00 – 10.30 BLOK 3

Odborný workshop bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Adamed. Spoločnosť Adamed žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného workshopu.

Cibulčík F.:

 • Vyšetrenie vedenia periférnymi nervami
 • Praktické ukážky
 • Ukážky softvéru na vyšetrenie na jednotlivých prístrojoch Diskusia

Cibulčík F.:

 • Vyšetrenie porúch neuromuskulárneho prevodu
 • Praktické ukážky
 • Ukážky softvéru na vyšetrenie na jednotlivých prístrojoch Diskusia

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 13.00 BLOK 4

Kurča E.:

 • Ihlová elektromyografia
 • Praktické ukážky
 • Ukážky softvéru na vyšetrenie na jednotlivých prístrojoch Diskusia

Odborný workshop bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Deymed. Spoločnosť Deymed žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného workshopu.

Koprušáková M.:

 • Algoritmy vyšetrení pri častých klinických diagnózach
 • Ukážky softvéru na skupiny vyšetrení na jednotlivých prístrojoch

13.00 Záver podujatia

Ubytovanie

Ubytovanie v mieste konania Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota je obsadené.

Odporúčame osloviť hotel Zlatý Býk https://hotelzlatybyk.sk/ (9 min pešo od miesta konania podujatia)

tel: +421 / 47 56 32 032

e-mail: recepcia@hotelzlatybyk.sk

COVID - 19

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor).

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Partneri

Vystavovatelia