Všeobecné informácie

Dialógy v onkourológii 2022/2

Termín:

27. október 2022 o 16.00 hod.

Miesto:

Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, Martin

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Poplatky:

bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 4 kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

ODBORNÝ PROGRAM

15.30 Registrácia

Moderátor podujatia: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

16.00 – 18.00 BLOK I

  • Kritériá na výber ARTA v liečbe mCRPC – MUDr. Ján Kliment, PhD.

  • Androgénový receptor a liečba ARTA a docetaxelom – MUDr. Roman Tomaškin, PhD.

  • Skrížená rezistencia ARTA liekov – MUDr. Juraj Beniak

18.00 – 18.10 Prestávka

18.10 – 20.00 BLOK II

  • Súčasné postavenie chemoterapie v liečbe mCRPC - – MUDr. Roman Podoba, PhD.

  • Kazuistika pacienta v štádiu mCRPC – MUDr. Peter Čech, PhD.

  • Kazuistika pacienta v štádiu mCRPC – MUDr. Roman Mráz, MBA

20.00 Záver podujatia

COVID-19

Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Hlavný partner

Partneri