Všeobecné informácie

Dialógy v onkourológii 2022/1

Termín:

10. máj 2022

Miesto:

Hotel sv. Ľudmila, Tehelňa 40, Skalica

Odborný garant:

MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD. – primár urologického oddelenia, FN AGEL Skalica

Pod záštitou:

Slovenská lekárska komora

Poplatky:

bez poplatku

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 4 kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Odborný program

14.30 Registrácia

15.00 – 17.00

  • Fúzna biopsia prostaty – MUDr. Vladimír Drozda, Urologická klinika FN Trnava

  • Degarelix u rizikových skupín pacientov s karcinómom prostaty – MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD., urologické oddelenie FN AGEL Skalica

  • Pohľad na liečbu leuprorelínom u pacientov s pokročilým karcinómom prostaty – MUDr. Vladimír Potop, urologické oddelenie FN AGEL Skalica

17.00 – 17.10 Prestávka

17.10 – 19.00

  • Kedy od urológa k onkológovi s diagnózou mCRPC? – MUDr. Jana Obertová, PhD., Národný onkologický ústav, Bratislava

  • 1. línia – liečba v štádiu mCRPC u asymptomatických a mierne symptomatických pacientov – JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M, Národný onkologický ústav, Bratislava

19.00 Záver podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Partneri