Všeobecné informácie

Dialógy v onkourológii 2021/3

Termín:

18. november 2021, 15.00 hod.

Miesto:

Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava

Pod záštitou:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

MUDr. Erich Mikurčík, PhD. – prednosta urologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici Trnava

Poplatky:

Vstup na podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

COVID-19

Podujatie sa uskutoční v režime OTP (osoba plne očkovaná, osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.).

Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie. Výbor podujatia sleduje vývoj situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a o zmenách ohľadom podujatia budeme všetkých záujemcov priebežne informovať.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor).

Odborný program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte: Program podujatia Dialógy v onkourológii 2021/3 - na stiahnutie

Odborný program

Téma: Karcinóm prostaty

  1. Manažment liečby OAB – MUDr. Jana Lederleitnerová, FEBU
  2. Hormonálna liečba karcinómu prostaty – MUDr. Michal Harmaňoš
  3. Novinky v liečbe hormón-senzitívneho metastatického karcinómu prostaty – MUDr. Marian Streško, PhD.
  4. Ako vyzerá pacient s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty vhodný na liečbu ARTA – MUDr. Abdulah Dammak
  5. Karcinóm prostaty a inovatívna liečba lutéciom – MUDr. Andrej Vondrák
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Partneri