Všeobecné informácie

Dialógy v onkourológii 2021/2

Termín:

18. jún 2021, 15.30 hod.

Miesto:

Hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4, Prešov

Pod záštitou:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Poplatky:

Vstup na podujatie je zdarma.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 3 kreditmi CME.

COVID-19

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Na podujatie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19 (RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.), je ho možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania - táto povinnosť platí všade okrem okresov zaradených v stupni Monitoring (zelená). Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný tieto údaje zničiť.

Program
Téma:

Karcinóm prostaty a liečba urolitiázy

Odborný program
  1. Komplexná liečba urolitiázy na Urologickom oddelení FNsP Prešov - MUDr. Ivan Perečinský
  2. Diagnostika karcinómu prostaty – aktuálne indikácie a postupy pri cielenej biopsii prostaty – MUDr. Peter Ščešňák
  3. Rôzne + Diskusia – doc. Ivan Minčík, PhD.
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať