Všeobecné informácie
Online

Dialógy v onkourológii 2021/1

Termín konania:

11. február 2021, 15:30 hod.

Forma:

ONLINE - Live stream

Téma:

Multidisciplinárny prístup liečby karcinómu prostaty

Hlavný odborný garant:

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Zaregistrovaní účastníci dostanú za sledovanie live streamu podujatia potvrdenie o účasti so 4 kreditmi CME.

Za sledovanie podujatia zo záznamu už nie je možné získať kredity CME.

Vstup:

Vstup na online podujatie je zdarma.

Upozornenie:

Live stream podujatia môžu sledovať iba používatelia, ktorí majú aktívny používateľský účet na webových stránkach spoločnosti SOLEN.

Odporúčame Vám ešte pred konaním podujatia overiť prihlásenie na naše stránky, v prípade ak nemáte vytvorený účet, registrujte sa prosím na www.solen.sk.

Program
Časový harmonogram podujatia:

ODBORNÝ PROGRAM

15.30 – 17.00 Prednášky – 1. blok

  • MUDr. Vladimír Baláž, PhD. – Aktuálna situácia liečby karcinómu prostaty na Slovensku
  • MUDr. Jozef Babeľa, PhD. – Manažment liečby karcinómu prostaty v rukách urológa
  • MUDr. Viliam Kubas – Možnosti chirurgickej liečby karcinómu prostaty

17.00 – 17.15 Online diskusia

17.15 – 18.45 Prednášky – 2. blok

  • MUDr. Matej Hrnčár, PhD. – Manažment liečby karcinómu prostaty v rukách onkológa
  • MUDr. Magdaléna Jablonická – Klinické štúdie vs. prax
  • MUDr. Juraj Gémeš, MPH – Karcinóm prostaty - Právne aspekty z pohľadu súdneho znalca

18.45 – 19.30 Online diskusia

19.30 Záver live stream podujatia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať