Všeobecné informácie

Dermatológia pre prax, 8. ročník

Termín:

8. – 9. november 2024

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream mudr.online

Pod záštitou:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Poplatky:

člen SDVS, predplatiteľ časopisu Dermatológia pre prax:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 120 €
 • registrácia na mieste 8. – 9. 11. 2024 – 140 €
 • účasť online – 50 €

ostatní – lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 150 €
 • na mieste 8. – 9. 11. 2024 – 180 €
 • účasť online – 60 €

zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka:

 • prezenčná účasť – 180 €
 • účasť online – 0 €

Sprevádzajúca osoba200 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo posteru. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 30. septembra 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Live stream

Live stream podujatia Dermatológia pre prax, 8. ročník môžete po registrácii a úhrade poplatku sledovať na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/dermatologia-pre-prax-8-rocnik

Program

Hlavné témy:

 • Akné
 • Alergiológia
 • Dermatohistopatológia
 • Dermatochirurgia
 • Dermatoonkológia
 • Estetická dermatológia
 • Imunodermatológia
 • Infekčné choroby kože
 • Pediatrická dermatológia
 • Psychodermatológia
 • Venerológia
 • Zápalové choroby kože
 • Medziodborová spolupráca
 • Kazuistiky z praxe
Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
Tel. +421 2 5413 1365
www.solen.sk

Kontakty

Kordinátorka podujatia:
Daša Búzeková, +421 911 902 599, buzekova@solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Mgr. Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:
Mag. Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.