Všeobecné informácie

Dermatológia pre prax, 7. ročník

Termín:

10. – 11. november 2023

Miesto:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream https://www.mudr.online.

Pod záštitou:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Poplatky:

člen SDVS, predplatiteľ časopisu Dermatológia pre prax:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 100 €
  • registrácia na mieste 10. – 11. 11. 2023 – 120 €
  • účasť online – 50 €

ostatní – lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 120 €
  • na mieste 10. – 11. 11. 2023 – 140 €
  • účasť online – 60 €

zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka:

  • prezenčná účasť – 180 €
  • účasť online – 0 €

Sprevádzajúca osoba200 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo postera. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 10. septembra 2023.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Dermatológia pre prax. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.