Všeobecné informácie
POZOR, zmena miesta!

Dermatológia pre prax, 5. ročník

Termín:

12. - 13. november 2021

Miesto:

Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava

Organizátor:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Poplatky:

Prezenčná účasť50 €

Online – 2-dňový prístup – 30 €

Na základe registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia môžete po registrácii sledovať v dňoch 12. a 13. novembra na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/dermatologia-pre-prax-5-rocnik.

Program
PIATOK, 12. november 2021

11.00 Registrácia

12.00 Otvorenie podujatia

12.00 – 13.00 Pediatrická dermatovenerológia

Garant bloku: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

 • Martinásková K., Vorčáková K. – Vybrané exantémy v období COVID-19 pandémie

 • Buchvald D. – Liečime našich pacientov správne?

 • Turčinová Lacková K. – Nie je atopik ako atopik

 • Diskusia

13.00 – 14.00 Alergiológia

Garant bloku: MUDr. Jana Nemšovská, MPH, MHA

 • Nemšovská J. – Jódové kontrastné látky ako častá príčina nežiaducich reakcií

 • Cajchanová K. – „Ad alergo vyš.“

 • Hadvabová S. – Potravinová alergia verzus intolerancia – chlieb náš každodenný

 • Diskusia

14.00 – 14.30 Spolu a komplexne o psoriatickej chorobe, Interdisciplinárna diskusia dermatológa a reumatológa

Predsedníctvo: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Janssen. Spoločnosť Janssen žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

 • Vorčáková K. – Manažment ložiskovej psoriázy vo svetle najnovších poznatkov
 • Macejová Ž. – Včasná diagnostika a liečebné prístupy v psoriatickej artritíde
 • Kampe T. – Interdisciplinárna diskusia

14.30 – 15.00 Prestávka

15.00 – 16.00 Výzvy a príležitosti v dermatológii

Garant bloku: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

 • Imlejová P. – Čo prináša nová liečba atopickej dermatitídy

 • Ivanková B. – Efektívna komunikácia a psychosociálna podpora v dermatologickej praxi

 • Baloghová J., Kočanová V., Vargová V., Švajdler M. – Kožné prejavy u novorodenca – kazuistika

 • Diskusia

16.00 – 17.00 Inovácie v liečbe zápalových kožných ochorení

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Abbvie. Spoločnosť Abbvie žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

 • Melníková K.– Nenaplnené potreby pacientov s atopickou dermatitídou
 • Hurtová T. – Upadne atopická dermatitída pomocou upadacitinibu do zabudnutia?
 • Kampe T. – Včasnou liečbou predchádzajme kumulatívnemu poškodeniu pacienta so psoriázou

17.00 – 18.50 Varia I.

 • Gulánová B. – Liečba jaziev lokálnymi prípravkami

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Desitin. Spoločnosť Desitin žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Part M. – Nové výzvy a možnosti v manažmente psoriázy

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti UCB. Spoločnosť UCB žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Šucháňová K., Urbanček S. – Úspešná liečba dvoch pacientov s chronickou ložiskovou psoriázou biosimilárnym adalimumabom

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Fresenius Kabi, s. r. o., org. zl..Spoločnosť Fresenius Kabi, s. r. o., org. zl., žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Hurtová T. – Čo nám hovoria nové dáta z reálnej praxe v liečbe stredne ťažkého psoriatika?

Prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Amgen Slovakia, s. r. o. Spoločnosť Amgen Slovakia, s. r. o., žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Holobradá M. – Dôverujem spojeniu vedy a prírody

Prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Spoločnosť Pierre Fabre Dermo-Cosmétique žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

19.00 Večera

SOBOTA, 13. november 2021

8.00 Registrácia

8.30 – 9.30 Onkodermatológia

Garant bloku: MUDr. Katarína Poláková, PhD.

 • Poláková K. – Manažment kožného skvamocelulárneho karcinómu

 • Murárová Z. – Úloha dermatológa v diagnostike a liečbe MF-CTCL

 • Murárová Z. – Komplexný pohľad na včasnú diagnostiku malígneho melanómu

 • Diskusia

9.30 – 10.15 Dlhodobé a bezpečné systémové riešenie atopickej dermatitídy

Predsedníctvo: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. a MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Sanofi Genzyme. Spoločnosť Sanofi Genzyme žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

 • Poláková N. – Dupilumab z pohľadu klinickej praxe a klinických štúdií
 • Hurtová T. – Dupilumab v spektre systémových riešení atopickej dermatitídy
 • Dupilumab z pohľadu dlhodobého manažmentu atopickej dermatitídy

Diskutujúci: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. a MUDr. Tomáš Kampe, MPH

10.15 – 10.45 Prestávka

10.45 – 11.45 Akné

Garant bloku: MUDr. Eva Škutilová, MPH

 • Škutilová E. – Acne vulgaris je esenciálnou súčasťou (len) dermatológie
 • Dubčeková M. – Komplexná liečba konglobátnych akné v ambulantnej praxi
 • Molčanová J. – Praktické skúsenosti s terapiou akné izotretinoinom

11.45 – 12.15 Spolu a komplexne v dermatológii

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Novartis Slovakia, s. r. o. Spoločnosť Novartis Slovakia, s. r. o., žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

 • Part M., Jančovičová J. – Spolupráca dermatológa a reumatológa v manažmente psoriatickej choroby
 • Urdová V. – CSU – ako na to?

12.15 – 13.30 Varia II.

 • Bartoš V., Kullová M. – Nemelanómová rakovina kože: viacpočetný výskyt primárnych lézií u jedného pacienta. Rozbor diagnostikovaných prípadov a prehľad problematiky

 • Kullová M., Bartoš V. – Spitzovej névus: dermatoskopia a manažment

 • Lidaj J., Lidajová T. – Mlieko, o mlieku, s mliekom, proti mlieku

 • Diskusia

Postery

 • Jánošíková B., Baloghová J., Janitorová E. – Klinické využitie lokálnej ozónoterapie v dermatológii

13.30 Záver podujatia a obed

COVID-19

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli podujatie usporiadať hybridnou formou.

Podujatie bude prebiehať v plnom rozsahu prezenčnou formou v Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava. Budete mať však možnosť sledovať priamy prenos prednášok na stránke https://mudr.online/. Sledovanie online prenosu bude ohodnotené CME kreditmi a dostupné za poplatok.

Podujatie sa uskutoční v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami). Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch v Bratislave.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri