Všeobecné informácie

Bratislavské onkologické dni, LXI. ročník

Termín:

2. – 4. október 2024

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
  • Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS
  • spoločnosť SOLEN
  • časopis Onkológia
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Poplatky:

Člen Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, člen sekcie sestier pracujúcich v onkológii SLS:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 20 €
  • registrácia na mieste (2. – 4. október 2023) – 30 €

Poplatky ostatní - lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

  • prezenčná účasť – registrácia vopred – 40 €
  • registrácia na mieste (2. – 4. október 2024) – 60 €

Poplatky zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka:

  • prezenčná účasť – 180 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo posteru. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 30. júna 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 2000 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Program

Hlavná téma:

Urologické malignity

Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, prípadne v blízkych hoteloch.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
Tel. +421 2 5413 1365
www.solen.sk

Kontakty

Kordinátorka podujatia:
Daša Búzeková, +421 911 902 599, buzekova@solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Mgr. Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:
Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.