Všeobecné informácie

13. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín:

14. – 15. november 2024,

Miesto:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

Odborný garant:

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH

Poplatky:

Predplatiteľ časopisu vydavateľstva SOLEN:

 • prezenčná účasť - registrácia vopred – 40 €
 • registrácia na mieste 14. – 15. 11. 2024 – 60 €
 • účasť online – 20 €

Ostatní - lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník:

 • prezenčná účasť – registrácia vopred – 50 €
 • registrácia na mieste 14. – 15. 11. 2024 – 70 €
 • účasť online – 30 €

Zástupca spoločnosti, ktorá je partnerom tohto podujatia nad rámec balíka:

 • prezenčná účasť – 180 €
 • účasť online – 0 €

Ceny sú s DPH.

Aktívny účastník (prvý autor, predsedajúci bloku) je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok. Na základe registrácie je potrebné uhradiť finálnu sumu registračného poplatku. Platobné údaje sú súčasťou automatického informačného e-mailu o úspešnej registrácii.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Aktívna účasť

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou posteru. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky môžete tiež poslať mailom na kongres@solen.sk.

Prihlásiť sa k aktívnej účasti je možné najneskôr do 30. júna 2024.

O prijatí do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami). Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov a pracoviská.

Program

Hlavné témy

 • Ochorenia pečene /Dedičné metabolické ochorenia
 • Poruchy sluchu – Implantáty
 • Poruchy prehĺtania – diagnostika a liečba
 • Rehabilitácia
 • „Pacient mal vyšetrenú genetiku...“
 • Neurológia
 • Hlas pacienta so zriedkavým ochorením
 • Raritné operácie
 • Hematológia
 • Inovatívna liečba
Ubytovanie

Pre účastníkov vieme ubytovanie zabezpečiť podľa požiadaviek v mieste konania: Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava.

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Koordinátorka podujatia:

Mgr. art. Danka Svetlikova, +421 903 560 060, svetlikova@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.