Všeobecné informácie

1. kongres Sekcie pre karcinóm pľúc

Termín:

14. – 15. november 2024

Miesto:

Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen, https://www.hoteltenis.sk/

Organizátor:

Slovenská onkologická spoločnosť, Sekcia pre karcinóm pľúc

Odborný garant:

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania lekárov. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK alebo potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Pokroky v roku 2024

  • Blok I Pohľad patológa, pohľad chirurga, pohľad rádioterapeuta – Urda M.
  • Blok II NSCLC Imunoterapia – Chowaniecová G.
  • Blok III NSCLC Cielená liečba – Godál R.
  • Blok IV Malobunkový CA, mezotelióm, karcinoid, thymóm – Veselá M.
  • Blok V Kazuistiky – Jankurová J.
Ubytovanie

Pre účastníkov bude ubytovanie zabezpečené podľa požiadaviek v mieste konania: Hotel Tenis, Zvolen

O možnostiach ubytovania na toto podujatie sa informujte mailom na Andrej Šutka kongres@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Koordinátorka podujatia:

Ing. Jana Zrubcová, +421 910 415 101, zrubcova@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať