Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
a kol.

Vydavateľstvo: Solen SK, 06/2021

Nedostupné

cena

49,90

O knihe

Všeobecné lekárstvo predstavuje jeden zo základných pilierov zdravotnej starostlivosti. Od uznania všeobecného lekárstva ako samostatného medicínskeho odboru uplynulo už viac ako 40 rokov. Za toto obdobie si musel postupne vybudovať svoje pevné a nenahraditeľné postavenie medzi ostatnými medicínskymi odbormi. V súčasnosti je akceptovaný ako dynamický odbor medicíny, ktorý sa svojím zameraním, ako aj kompetenciami vyznačuje viacerými špecifikami.

Knižná publikácia Všeobecné lekárstvo je dlho očakávanou učebnicou nielen pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ale pevne veríme, že sa stane súčasťou knižníc aj praktizujúcich všeobecných lekárov.

Formát: 165 x 240
Väzba: pevná
Počet strán: 1552
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 06/2021
ISBN: 978-80-89858-23-1
Obsah
 1. ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 2. VZDELÁVANIE V ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 3. DIAGNOSTICKÝ PROCES V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 4. PREVENCIA V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 5. OČKOVANIE V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 6. PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 7. VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V  AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 8. AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V SYSTÉME ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 9. PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 10. PREHLIADKA MŔTVEHO

 11. SÚČINNOSŤ VŠEOBECNÉHO A POSUDKOVÉHO LEKÁRA V RÁMCI SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

 12. VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO Z POHĽADU PLATCU ZA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

 13. LIEČBA BOLESTI V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
  13.1 Bolesť
  13.2 Nenádorová bolesť
  13.3 Nádorovej bolesť
  13.4 Bolesti hlavy

 14. MOŽNOSTI PALIATÍVNEJ MEDICÍNY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 15. CHARAKTERISTIKY CHORÔB V STAROBE

 16. OTRAVY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 17. CHOROBY KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU
  17.1 Artériová hypertenzia v ambulancii všeobecného lekára
  17.2 Koronárna choroba srdca
  17.3 Arytmie
  17.4 Pľúcna embólia
  17.5 Periférna artériové ochorenie
  17.6 Hlboká venózna trombóza
  17.7 Lymfedém v ambulancii všeobecného lekára

 18. CHOROBY HEMOPOETICKÉHO SYSTÉMU
  18.1 Anémie
  18.2 Darcovstvo krvi a transfuziologické minimum
  18.3 Poruchy hemostázy
  18.4 Antitrombotická liečba
  18.5 Onkohematológia pre všeobecných lekárov

 19. CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST A PĽÚC

 20. OCHORENIA GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
  20.1 Ochorenia pažeráka
  20.2 Ochorenia žalúdka
  20.3 Choroby tenkého a hrubého čreva

 21. CHOROBY PEČENE

 22. CHOROBY PANKREASU

 23. CHOROBY OBLIČIEK V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 24. CHOROBY ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU

 25. REUMATICKÉ CHOROBY A SYSTÉMOVÉ CHOROBY SPOJIVA

 26. INFEKČNÉ CHOROBY V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

 27. OCHORENIA IMUNITNÉHO SYSTÉMU

 28. VYBRANÉ CHOROBY METABOLIZMU
  28.1 Diabetes mellitus
  28.2 Dyslipoproteinémie
  28.3 Metabolický syndróm a obezitav

 29. CHOROBY POHYBOVÉHO APARÁTU
  29.1 Osteoporóza
  29.2 Vertebrogénny algický syndróm
  29.3 Možnosti manuálnej liečby muskuloskeletálneho systému – korekcia funkčných porúch pohybového aparátu

Ukážkové strany