Špeciálna onkológia

Špeciálna onkológia

Juraj Kaušitz, Dalibor Ondruš a kolektív

Vydavateľstvo: Solen SK, 01/2020

Na sklade

cena

55,00

kúpiť >
O knihe

Knižná publikácia Špeciálna onkológia je ojedinelá, rozsiahla monografia od zostavovateľov doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., prof. MUDr. Dalibora Ondruša, DrSc., a početného autorského kolektívu voľne nadväzujúca na predchádzajúce dielo Všeobecnej onkológie.

Publikácia Všeobecná onkológia získala Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 a Cenu Slovenskej onkologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2017.

Špeciálna onkológia predstavuje komplexný pohľad na najčastejšie malignity zhrnuté do 14 kapitol s početnými subkapitolami, ktoré sa zaoberajú problematikou genetickej typológie nádorov a na ich základe aj možnosťami terapie.

Ide o veľmi vyčerpávajúce a obsiahle dielo, ktoré bude isto prínosom nielen v pregraduálnom, ale najmä postgraduálnom vzdelávaní lekárov mnohých špecializácií.

Formát: 210 x 297
Väzba: pevná
Počet strán: 712
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 01/2020
ISBN: 978-80-89858-18-7
Obsah

1. ZHUBNÉ NÁDORY HLAVY A KRKU

1.1 Anatomické lokalizácie
1.2 Epidemiológia nádorov hlavy a krku všeobecne
1.3 Etiológia a rizikové faktory
1.4 Diagnostika
1.5 Zhubné nádory pery a ústnej dutiny
1.6 Zhubné nádory hltana
1.7 Zhubné nádory hrtana
1.8 Zhubné nádory nosovej dutiny a prinosových dutín
1.9 Zhubné nádory slinných žliaz
1.10 Liečba nádorov hlavy a krku
1.11 Sledovanie po liečbe
1.12 Záver

2. ZHUBNÉ NÁDORY TRÁVIACEHO SYSTÉMU

2.1 Zhubné nádory pažeráka
2.2 Zhubné nádory žalúdka
2.3 Zhubné nádory tenkého čreva
2.4 Zhubné nádory hrubého čreva, rekta
2.5 Zhubné nádory pečene
2.6 Zhubné nádory žlčníka a žlčových ciest
2.7 Zhubné nádory pankreasu

3. ZHUBNÉ NÁDORY DÝCHACIEHO SYSTÉMU A VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV

3.1 Zhubné nádory pľúc
3.2 Malígny mezotelióm

4. ZHUBNÉ NÁDORY KOSTÍ A POHYBOVÉHO APARÁTU

4.1 Zhubné nádory kostí a chrupky
4.2 Sarkómy spojivového tkaniva a mäkkých tkanív

5. ZHUBNÉ NÁDORY HEMATOPOETICKÉHO A RETIKULOENDOTELOVÉHO TKANIVA

5.1 Úvod
5.2 Nádorové ochorenia myelocytového radu
5.3 Nádorové ochorenia lymfocytového radu

6. ZHUBNÉ NÁDORY KOŽE

6.1 Malígny melanóm
6.2 Nemelanómové zhubné nádory kože

7. ZHUBNÉ NÁDORY PRSNÍKA

7.1 Epidemiológia
7.2 Etiológia a rizikové faktory
7.3 Klinický obraz
7.4 Diagnostika
7.5 Klasifikácia
7.6 Patológia
7.7 Liečba
7.8 Sledovanie

8. ZHUBNÉ NÁDORY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

8.1 Zhubné nádory vulvy
8.2 Zhubné nádory pošvy
8.3 Zhubné nádory krčka maternice
8.4 Zhubné nádory tela maternice
8.5 Zhubné nádory vaječníka
8.6 Nádory trofoblastu

9. ZHUBNÉ NÁDORY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

9.1 Zhubné nádory penisu
9.2 Zhubné nádory prostaty
9.3 Zhubné nádory testis

10. ZHUBNÉ NÁDORY UROPOETICKÉHO SYSTÉMU

10.1 Zhubné nádory obličiek
10.2 Zhubné nádory močového mechúra

11. ZHUBNÉ NÁDORY OKA, MOZGU A INÝCH ČASTÍ CNS

11.1 Zhubné nádory oka
11.2 Zhubné nádory mozgu a iných častí CNS

12. NÁDORY ENDOKRINNÝCH ŽLIAZ

12.1 Nádory štítnej žľazy
12.2 Nádory nadobličiek
12.3 Zhubné nádory prištítnych teliesok
12.4 Nádory hypofýzy
12.5. Gastroenteropankreatické neuroendokrinné nádory

13. NÁDOROVÉ OCHORENIA DETSKÉHO VEKU

13.1 Všeobecný úvod
13.2 Leukémie
13.3 Malígne lymfómy
13.4 Nefroblastóm
13.5 Neuroblastóm
13.6 Primárne nádory pečene
13.7 Retinoblastóm
13.8 Rabdomyosarkóm
13.9 Germinatívne nádory
13.10 Sarkómy kostí
13.11 Nádory centrálneho nervového systému
13.12 Záver

14. NÁDORY NEZNÁMEHO PRIMÁRNEHO LOŽISKA

14.1 Úvod
14.2 Epidemiológia
14.3 Klinický obraz a prognóza
14.4 Diagnostika
14.5 Liečba
14.6 Záver

Ukážkové strany