Praktická medicína

Praktická medicína

Beáta Špániková
Stanislav Špánik

Vydavateľstvo: Solen SK, 01/2016

Nedostupné

cena

35,00

O knihe

Knižná publikácia Praktická medicína je určená pre lekárov primárneho kontaktu so zameraním na bežnú medicínsku prax. Zároveň má byť aj odporúčanou literatúrou pre študentov medicíny z odboru Všeobecné lekárstvo LF UK, ktorí sa pripravujú na prácu všeobecných lekárov.

Ambíciou autorov tejto publikácie je jednoducho a zrozumiteľne predložiť informácie o vybraných najčastejších ochoreniach, s ktorými sa vo svojej profesii najviac stretávajú. Má slúžiť najmä ako pomôcka pri ich rozhodovaní v prípade nejasných a neurčitých kompetencií medzi všeobecnými lekármi a špecialistami.

V jednotlivých kapitolách sa dôraz kladie na epidemiológiu, etiológiu a predovšetkým na klinický obraz a diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku ochorení. Liečebné postupy a odporúčania sú opísané rámcovo.

Odborníci, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto publikácie, sa z pozície svojej kvalifikácie profesionálne a zodpovedne postavili k problematike všeobecného lekárstva a ponúkli informácie, ktoré budú určite pre danú odbornú komunitu prínosné.

Formát: 170 × 240
Väzba: pevná
Počet strán: 680
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: SK
Rok vydania: 01/2016
ISBN: 9788089858019
Obsah

Predhovor.......................................................................................................................9

Odborná časť

Právne aspekty (V. Lesáková).......................................................................................13

Posudková medicína (V. Satinská)...............................................................................19

Prevencie (B. Špániková)...............................................................................................25

Predoperačné vyšetrenie (B. Špániková)...................................................................29

Základy očkovania (Z. Krištúfková)..............................................................................35

Akútne stavy (R. Záhorec).............................................................................................55

Chirurgia (Š. Durdík)......................................................................................................78

Hematológia (T. Lipšic)..................................................................................................88

Kardiológia (R. Kohn).................................................................................................136

Angiológia (V. Štvrtinová)..........................................................................................180

Pneumológia (I. Kuderjavá)........................................................................................203

Imunológia (M. Hrubiško)...........................................................................................232

Endokrinológia (J. Podoba).......................................................................................277

Diabetológia (Ľ. Fábryová).........................................................................................318

Obezitológia (Ľ. Fábryová)........................................................................................338

Lipidológia (Ľ. Fábryová)............................................................................................352

Gastroenterológia (P. Mlkvý, I. Bunganič).................................................................366

Hepatológia (M. Szántová)........................................................................................403

Nefrológia (M. Demeš)...............................................................................................423

Neurológia (G. Timárová)...........................................................................................447

Reumatológia (E. Šteňová).........................................................................................479

Osteológia (B. Špániková)..........................................................................................510

Onkológia (S. Špánik)..................................................................................................519

Psychiatria (V. Satinská)..............................................................................................554

Oftalmológia (B. Novotná)........................................................................................579

Otorinolaryngológia (P. Doležal).............................................................................596

Dermatovenerológia (K. Poláková)..........................................................................624

Racionálna farmakoterapia (A. Demitrovičová)......................................................643

Zoznam skratiek.......................................................................................................654

Ukážkové strany