Lekárske neurovedy

Lekárske neurovedy

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Prof. MUDr. David Kachlík, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Vydavateľstvo: Solen SK, 11/2020

Nedostupné

cena

35,00

O knihe

Lekárske neurovedy sú v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcou interprofesijnou vednou disciplínou.

Skúmajú funkčnú organizáciu a funkcie centrálneho nervového systému človeka ako základ pochopenia ľudského myslenia a správania, a to tak v zdraví, ako aj v chorobe. Knižné dielo „Lekárske neurovedy“, ktoré reflektuje potrebu vzdelávania v tejto najdynamickejšie sa rozvíjajúcej vednej disciplíne, vychádza na Slovensku a v slovenskom jazyku prvýkrát.

Knižka je súborným odborným textom pre budúcich vedcov v lekárskych neurovedách, ale aj inšpiráciou pre študentov a mladých lekárov so záujmom o neurovedy. Kapitoly tejto novej monografie reflektujú zmeny v zdravotníckom vzdelávaní novej generácie špecialistov. Autormi sú významní odborníci v teoretických aj klinických odboroch medicíny a vo svojich originálnych kapitolách zúročili dlhoročné pedagogické skúsenosti aj svoj vedecký prínos v rôznych oblastiach lekárskych neurovied s doplnením nových poznatkov a výziev. Implementácia nových prístupov, ktoré sú obsahom publikovaného diela, prinesie v najbližších rokoch výrazné zmeny pre spoločnosť, napríklad pri implementácii inklúzie neurologicky a psychiatricky znevýhodnenej populácie ako napríklad ľudí s autistickou poruchou.

Publikácia je rozčlenená do ôsmich nadväzujúcich kapitol. V úvode sú kapitoly zamerané na neuroanatómiu, neurohistológiu a neurofyziológiu, za nimi nasledujú kapitoly venované vývinu nervového systému, senzorickým, motorickým a regulačným systémom. V záverečných kapitolách sa kniha venuje behaviorálnym a kognitívnym neurovedám. Jednotlivé kapitoly začínajú teoretickou časťou, za ktorou nasleduje klinická časť venovaná vybraným neurochirurgickým, neurologickým a psychiatrickým ochoreniam a smerovaniu ďalšieho klinického výskumu. Interprofesijný prístup je bázou pre translačný výskum a implementáciu súčasných poznatkov neurovedných odborov v klinickej medicíne a k rýchlejšiemu uplatneniu nových overených prístupov v prevencii a liečbe nervových a duševných chorôb.

Táto učebnica má ambíciu byť viac ako základným sprostredkovateľom teoretických a klinických poznatkov, týkajúcich sa lekárskych neurovied. Chce sprostredkovať komplexné informácie prostredníctvom textu, ktorý ponúka integráciu základných neurovedných poznatkov s praktickými výstupmi z pohľadu vývinu, zdravia a choroby jednotlivca ako základ pre personalizovanú medicínu.

Podnetom na prípravu a vydanie tejto publikácie bola akreditácia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia lekárske neurovedy na Univerzite Komenského, Lekárskej fakulte v Bratislave v roku 2018.

Formát: 170 x 240
Väzba: pevná
Počet strán: 400
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 11/2020
ISBN: 978-80-89858-22-4
Obsah

1. VŠEOBECNA NEUROANATOMIA (D. Kachlik)

1.1. Medulla spinalis
1.2. Truncus encephali
1.3. Cerebellum
1.4. Diencephalon
1.5. Telencephalon
1.6. Meninges
1.7. Vasa
1.8. Periferni nervy
1.9. Nervi spinales
1.10. Autonomni nervovy system

2. VŠEOBECNA NEUROHISTOLOGIA (I. Varga)

2.1. Historicke miľniky neurohistologie
2.2. Povod buniek nervoveho tkaniva
2.3. Štruktura nervovych buniek (neuronov)
2.4. Klasifikacia neuronov
2.5. Neuroglia (gliove bunky)
2.6. Rozdiely v stavbe sivej a bielej hmoty
2.7. Laboratorne metody neurohistologie
2.8. Mikroskopicka stavba kory mozgu
2.9. Mikroskopicka stavba kory mozočka
2.10. Mikroskopicka stavba miechy
2.11. Mikroskopicka stavba ganglii
2.12. Mikroskopicka stavba perifernych nervov
2.13. Klinicka časť - Nove postupy pri vyskume a liečbe CNS nadorov (V. Matejčik)

3. VŠEOBECNA NEUROFYZIOLOGIA (B. Mravec)

3.1. Transmembranovy potencial
3.2. Stupňovany potencial a akčny potencial
3.3. Štrukturne a funkčne zložky neuronov z hľadiska vzniku a prenosu signalov
3.4. Inicialny a vodivy segment
3.5. Prevodovy segment
3.6. Synapticky prenos signalov
3.7. Spracovanie signalov v nervovom systeme
3.8. Klinicka časť - Depresia (J. Pečeňak)

4. VYVIN NERVOVEHO SYSTEMU (J. Bakoš, D. Ostatnikova)

4.1. Ontogeneza nervoveho systemu
4.2. Kognitivny vyvin a starnutie (D. Ostatnikova)
4.3. Klinicka časť - Autizmus (D. Ostatnikova)

5. SENZORICKY SYSTEM A BOLESŤ (J. Bakoš, B. Mravec)

5.1. Zrak
5.2. Sluch a rovnovaha
5.3. Čuch
5.4. Chuť
5.5. Bolesť (B. Mravec)

6. MOTORICKY SYSTEM (D. Ostatnikova)

6.1. Funkcia kostroveho a hladkeho svalu
6.2. Regulacia somatomotoriky
6.3. Klinicka časť - Parkinsonova choroba (P. Valkovič)

7. REGULAČNE SYSTEMY (B. Mravec, J. Bakoš)

7.1. Autonomny nervovy system (B. Mravec)
7.2. Neuroendokrinny system (B. Mravec)
7.3. Cirkadianne rytmy (J. Bakoš)
7.4. Spanok a bdenie (J. Bakoš)

8. BEHAVIORALNE A KOGNITIVNE NEUROVEDY (D. Ostatnikova, J. Bakoš)

8.1. Emocie
8.2. Kognitivne funkcie
8.3. Socialna kognicia
8.4. Vizualna percepcia a priestorova kognicia (J. Bakoš)
8.5. Integracia mozgovych funkcii (D. Ostatnikova)
8.6. Klinicka časť - Demencie (K. Gmitterova, M. Kraľova)

Ukážkové strany