Karcinóm penisu

Karcinóm penisu

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
doc. RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
MUDr. Monika Švantnerová

Vydavateľstvo: Solen SK, 12/2019

Na sklade

cena

15,00

kúpiť >
O knihe

Karcinóm penisu patrí medzi zriedkavé malígne ochorenia urogenitálneho systému. Aj keď ide väčšinou o pomerne ľahko rozpoznateľný nádor, pacienti nevyhľadajú lekára dostatočne zavčasu aj v dôsledku poníženia, pocitu hanby a strachu zo straty pohlavného orgánu. Naopak, mnohí lekári, ktorí prichádzajú do styku s postihnutými pacientmi, nemajú dostatočné vedomosti o tomto nádore. Včasné zistenie karcinómu penisu a primeraná liečba pritom zlepšujú celkové prežívanie postihnutých mužov a umožňujú využiť orgán zachovávajúce techniky, ktoré sú spojené s vyššou kvalitou života.

Cieľom autorov bolo zhrnúť súčasné poznatky o ochorení a stratégii manažmentu karcinómu penisu so zámerom upozorniť na nové možnosti v diagnostike, ako aj v terapii tohto zhubného ochorenia. Kniha je rozdelená do 12 kapitol, s bohatou ilustráciou a s početnými aktuálnymi tabuľkami a prehľadnými schémami využiteľnými v bežnej klinickej praxi.

V slovenskej medicínskej literatúre doteraz chýbalo knižné spracovanie tejto problematiky. Publikácia je určená nielen urológom, ale aj lekárom iných medicínskych profesií (onkológom, chirurgom, praktickým lekárom, dermatológom, psychológom, sexuológom, rádioterapeutom, fyzioterapeutom).

Formát:
Väzba: brožovaná
Počet strán: 100
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: SK
Rok vydania: 12/2019
ISBN:
Obsah

I. Predhovor (J. Marenčák)

II. Úvod (J. Marenčák)

III. Chirurgická anatómia a fyziológia penisu a mužskej močovej rúry (J. Marenčák)

IV. Epidemiológia, etiológia a rizikové faktory karcinómu penisu (M. Ondrušová, D. Ondruš)

V. Patológia karcinómu penisu (J. Marenčák)

VI. Štádiá a klasifikácia karcinómu penisu (J. Marenčák)

VII. Diagnostika karcinómu penisu (J. Marenčák)

VIII. Diferenciálna diagnostika karcinómu penisu (J. Marenčák)

IX. Chirurgická liečba karcinómu penisu

  • Chirurgická liečba primárneho nádoru (J. Marenčák)
  • Chirurgická liečba lymfatických uzlín (J. Marenčák)

X. Rádioterapia karcinómu penisu (M. Švantnerová, D. Ondruš)

XI. Systémová liečba karcinómu penisu (B. Mriňáková, D. Ondruš)

XII. Sledovanie a kontroly pacientov s karcinómom penisu (J. Marenčák)

XIII. Kvalita života pacientov s karcinómom penisu (J. Marenčák)

XIV. Súčasný komplexný medicínsky pohľad na karcinóm penisu

XV. Súhrn/summary (J. Marenčák)

XVI. O autorovi

Ukážkové strany