Detská reumatológia v obrázkoch

Detská reumatológia v obrázkoch

MUDr. Dagmar Mozolová
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Vydavateľstvo: Solen SK, 01/2013

Nedostupné

cena

9,00

O knihe

Autori knihy počas svojej praxe venovanej detskej reumatológii mali možnosť stretnúť sa s veľkým počtom chorých detí a podrobne zdokumentovať detaily jednotlivých ochorení spojiva. Publikácia v šiestich kapitolách približuje systémové ochorenia nielen cez základné informácie o etiológii, diferenciálnej diagnostike, klinickom obraze, liečbe a prognóze, ale predovšetkým prostredníctvom asi stovky obrázkov. Tento bohatý materiál prináša čitateľom pohľady, ktoré nie sú bežné, a nielen poslucháč medicíny, ale ani praktický lekár sa s viacerými z nich nikdy nestretne. Cieľom knihy je doplniť teoretické vedomosti študentov medicíny aj menej skúsených lekárov z praxe o názorné príklady a pomôcť im pri diferencovaní takých závažných ochorení, akými sú systémové choroby spojiva.

V dennej praxi sa lekár pediater stretáva s otázkami rodičov, prečo práve ich dieťa má také závažné ochorenie, keď v príbuzenstve nebol nikto postihnutý reumatizmom. Nejedného laika zmätie aj to, že deti sa všeobecne považujú za časť populácie, ktorá vzhľadom na vek „nemôže mať reumu“, tá je predsa ochorením starých ľudí. Nie je to však tak. Stručnou charakteristikou hlavných nozologických jednotiek a obrázkovou dokumentáciou sa autori pokúsia tento názor vyvrátiť.

Formát:
Väzba: brožovaná
Počet strán: 80
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: SK
Rok vydania: 01/2013
ISBN: 9788097134006
Obsah

Úvod......................................................................................................................................9

Juvenilná idiopatická artritída.......................................................................11

Juvenilný systémový lupus erythematosus............................................27

Juvenilná dermatomyozitída...........................................................................35

Juvenilná sklerodermia.......................................................................................39

Vaskulitídy a choroby kože a podkožia.....................................................45

Iné nozologické jednotky...................................................................................53

Literatúra......................................................................................................................69

Súhrn/Summary........................................................................................................71

O autoroch....................................................................................................................73

Ukážkové strany