Via practica 6/2022

Zhodnotenie súčasnej situácie a možností v manažmente obezity na Slovensku

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

Obezita je uznávaná ako chronické, recidivujúce a progredujúce metabolické ochorenie s akumuláciou telesného (viscerálneho, ektopického) tuku s vysokou prevalenciou na celom svete, ktoré postihuje nielen dospelých, ale aj deti a dospievajúcich. V roku 2013 Americká lekárska spoločnosť (AMA) po prvýkrát označila obezitu za chronické ochorenie (diagnóza E66), ktorému je potrebné vzhľadom na rozsiahly počet preventabilných chronických ochorení (nielen kardiovaskulárnych komorbidít) s ňou asociovaných venovať náležitú pozornosť. Ten istý názor zdieľajú aj ďalšie odborné spoločnosti (Európska spoločnosť pre štúdium obezity – EASO, Slovenská obezitologická asociácia – SOA, Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti – OS SDS, Svetová obezitologická federácia – WOF), vlády niektorých „osvietených“ krajín (Nemecko, Taliansko), ale aj Európska lieková agentúra (EMA), Úrad pre potraviny a liečivá USA (U.S. FDA), Európsky parlament. Mnohí z členov ako SOA, tak aj OS SDS pracujú s jedincami s obezitou niekoľko desaťročí. Je to mravčia práca, pri ktorej sa posúvame malými krokmi vpred (samozrejme chceli by sme väčšími).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Zhodnotenie súčasnej situácie a možností v manažmente obezity na Slovensku

Obezita je uznávaná ako chronické, recidivujúce a progredujúce metabolické ochorenie s akumuláciou telesného (viscerálneho, ektopického) tuku s vysokou prevalenciou na celom svete, ktoré postihuje nielen dospelých, ale aj deti a dospievajúcich. V roku 2013 Americká lekárska spoločnosť (AMA) po prvýkrát označila obezitu za chronické ochorenie (diagnóza E66), ktorému je potrebné vzhľadom na rozsiahly počet preventabilných chronických ochorení (nielen kardiovaskulárnych komorbidít) s ňou asociovaných venovať náležitú pozornosť. Ten istý názor zdieľajú aj ďalšie odborné spoločnosti (Európska spoločnosť pre štúdium obezity – EASO, Slovenská obezitologická asociácia – SOA, Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti – OS SDS, Svetová obezitologická federácia – WOF), vlády niektorých „osvietených“ krajín (Nemecko, Taliansko), ale aj Európska lieková agentúra (EMA), Úrad pre potraviny a liečivá USA (U.S. FDA), Európsky parlament. Mnohí z členov ako SOA, tak aj OS SDS pracujú s jedincami s obezitou niekoľko desaťročí. Je to mravčia práca, pri ktorej sa posúvame malými krokmi vpred (samozrejme chceli by sme väčšími).