Via practica 1/2024

Záněty v orofaryngeální oblasti a jejich léčba

MUDr. Karolina Edelmannová

Záněty v oblasti orofaryngu jsou jedny z nejčastějších infekcí napříč všemi věkovými kategoriemi. Orofarynx, který obsahuje velké množství lymfatické tkáně podílející se na obraně před zevními patogenními vlivy, je vstupní branou kapénkových infekcí. Většina zánětů orofaryngu je virového původu, proto si vystačíme s volně prodejnými přípravky obsahujícími látky s dezinfekčním a lokálně znecitlivujícím účinkem. Vhodné je doporučit též celkové užívání analgetik a antipyretik k léčbě celkových symptomů a samozřejmě i režimová opatření, jako je klid na lůžku a dostatek tekutin. Při bakteriálních zánětech se málokdy obejdeme bez antibiotik, jejich indikace a volba by měla patřit výhradně do rukou lékaře.

Kľúčové slová: orofarynx, tonzilitida, faryngitida, infekční mononukleóza, léčba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Acute upper respiratory tract infections – diagnosis and treatement

Inflammation of the oropharynx is one of the most common infections across all age categories. The oropharynx, which contains a large amount of lymphatic tissue participating in the defense against external influences, is the gateway for infections. Most inflammations of the oropharynx are of viral origin, so over-the-counter preparations containing substances with a disinfecting and local numbing effect are sufficient. It is also advisable to recommend the overall use of analgesics and antipyretics to treat all symptoms and, of course, a regimen of measures such as bed rest and plenty of fluids. In the case of bacterial inflammations, sometimes we can do without antibiotics, their indication and choice should be exclusively in the hands of the dotor.

Keywords: oropharynx, tonsillitis, pharyngitis, infectious mononucleosis, treatment