Via practica 12/2007

VÝŽIVA V STAROBE A JEJ PORUCHY

MUDr. Peter Pavlov

Výživa je veľmi dôležitá v starostlivosti o geriatrického pacienta. Správna výživa významne ovplyvňuje celkový stav organizmu, telesnú a duševnú výkonnosť, odolnosť k infekcii. Správna výživa má všeobecne pozitívny vplyv na kvalitu života starého človeka. Medzi poruchy výživy v starobe patrí obezita (vyskytuje sa u 50 % ľudí vo veku 65 – 74 rokov a u 22 % v prípade 75 a viac ročných) a malnutrícia (výskyt 15 % u 65 – 74-ročných a 45 % u 75 a viac ročných).

Kľúčové slová: staroba, výživa, malnutrícia, enterálna výživa, nutričná podpora.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NUTRITION IN ELDERLY AND ITS DEFECTS

The nutrition plays an important role in care of geriatric patients. Correct nutrition significantly influences upon comprehensive organism condition, physical and mental efficiency, infection resistance and quality of life. There are two types of nutrition defects in old age: obese(50 % occurrence in age of 65 – 74 years and 22 % occurrence in age over 75 years) and malnutrition (15 % occurrence in age of 65 – 74 years and 45 % occurrence in age over 75 years).

Keywords: elderly, malnutrition, enteral nutrition, nutrition.