Via practica 1/2009

Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Peter Marko

Stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) ako jedného zo zápalových markerov v rámci diferenciálnej diagnostiky sa stáva postupne štandardom v ordináciách európskych všeobecných praktikov. V ambulantnej diagnostike predstavuje CRP najcitlivejší dostupný marker bakteriálneho zápalu, s reálnou laboratórnou presnosťou merania a časovou náročnosťou v trvaní asi 3 minúty. Legislatívne upravuje používanie CRP prístroja na Slovensku Výnos MZ SR č. 09812 /2008 – OL z 10. septembra 2008, ktorý určuje materiálno-technické vybavenie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) do 31.12.2011.

Kľúčové slová: C-reaktívny proteín, racionálna preskripcia antibiotík, diferenciálna diagnostika, vírusová a bakteriálna infekcia, rýchle ambulantné vyšetrenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) ako jedného zo zápalových markerov v rámci diferenciálnej diagnostiky sa stáva postupne štandardom v ordináciách európskych všeobecných praktikov. V ambulantnej diagnostike predstavuje CRP najcitlivejší dostupný marker bakteriálneho zápalu, s reálnou laboratórnou presnosťou merania a časovou náročnosťou v trvaní asi 3 minúty. Legislatívne upravuje používanie CRP prístroja na Slovensku Výnos MZ SR č. 09812 /2008 – OL z 10. septembra 2008, ktorý určuje materiálno-technické vybavenie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) do 31.12.2011.

Keywords: C-reaktívny proteín, racionálna preskripcia antibiotík, diferenciálna diagnostika, vírusová a bakteriálna infekcia, rýchle ambulantné vyšetrenie