Via practica 6/2011

Včasná diagnostika chronické obstrukční plicní nemoci, léčba a její farmakoekonomické výhody

MUDr. Ján Dindoš

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je v současnosti čtvrtou příčinou mortality ve světě a předpokládá se, že bude třetí v roce 2020. Prevalence CHOPN je různá v různých regionech světa, ale odhaduje se, že postihuje asi 10 % celosvětové dospělé populace. I když jde o chronické onemocnění, které nemůžeme úplně vyléčit, dnes se o něm začíná mluvit jako o nemoci preventabilní (hlavně redukcí kouření) a léčitelné, když jsem schopni zlepšit průběh nemoci, včetně symptomů, exacerbací, zdravotního stavu i prognózy. Včasná diagnostika a léčba má nesporné farmakoekonomické výhody.

Kľúčové slová: CHOPN, diagnostika, terapie, exacerbace, farmakoekonomika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Early diagnostic of chronic obstructive pulmonary disease, therapy and their pharmacoeconomy profits

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is currently the fourth cause of mortality in the world and it is predicted to rank third in the year 2020. The prevalence of COPD varies in different regions of the world, but it affects at least 10 % of the adult population. Despite being a chronic disease, that can not be cured, it is preventable disease (reducing tobacco consumption mostly) and treatable. We are indeed capable to improve many manifestation of disease, including symptoms, exacerbations, health status and prognosis.

Keywords: COPD, diagnostic, therapy, exacerbation, farmacoeconomy